Veel gestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veel gehoorde vragen met bijhorende antwoorden. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op.

De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen. Het doel van de Stichting is om collectief de belangen van polishouders van Conservatrix te behartigen. Samen staan we sterker!

Als polishouder kunt u zich vrijblijvend bij de Stichting aanmelden. Om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat ook u zich aanmeldt!

Met enige regelmaat ontvangt u nieuwsbrieven van de Stichting. Onderaan zo’n nieuwsbrief staat een linkje opgenomen met de tekst “U kunt uw voorkeuren hier wijzigen.”. Klik op de link om de registratie van uw persoonlijke gegevens bij de Stichting aan te passen.

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. door de rechtbank Amsterdam op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) uitgesproken. Conservatrix werd in 1872 opgericht en komt zo na 147 jaar, na een roerige periode en vele ingrepen door diezelfde toezichthouder aan haar einde.

Het faillissement van Conservatrix valt de Stichting rauw op haar dak. De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook om inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt en wat er in het verleden gebeurd is. En welke rol partijen spelen en hebben gespeeld.

Wat de gevolgen van dit faillissement voor polishouders zullen zijn is onbekend. De curatoren van Conservatrix hebben een Q&A gepubliceerd met daarin antwoorden op belangrijke vragen van polishouders.

De berichtgeving op onze website is niet bedoeld als financieel of individueel advies. Wij kunnen u dan ook niet adviseren over wat u het beste met uw polis kunt doen. Wilt u weten wat u moet doen in uw specifieke situatie? Schakel dan de hulp in van een specialist.

Het depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal EUR 100.000. Conservatrix is echter geen bank, maar een levensverzekeraar. Daardoor is het depositogarantiestelsel in geval van Conservatrix niet van toepassing.

 

‘Solvency’, ofwel de solvabiliteit van een verzekeraar, is de ratio (verhouding) tussen de totale verplichtingen die op verzekeringen rusten en het eigen vermogen van een verzekeraar. Hierbij moeten ook risico’s gewogen worden, waardoor er extra geld door een verzekeraar moet worden aangehouden. In het geval van Conservatrix is er door DNB geëist dat de Solvency ratio 135% moet zijn. Conservatrix zit hier nu ruim onder.

Niet alle verzekeraars hebben zelf voldoende eigen vermogen om aan de solvabiliteitseisen te voldoen. Een verzekering kan dan herverzekerd worden bij een maatschappij die wel voldoende eigen vermogen heeft. De maatschappij die herverzekert staat dan garant voor de oorspronkelijke verplichtingen aan polishouders. Overigens, dat ontslaat de oorspronkelijke verzekeraar niet van haar verplichtingen.