Stichting Polishouders Conservatrix

De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen. Het doel van de Stichting is om collectief de belangen van polishouders van Conservatrix te behartigen. Samen staan we sterker! Daarom ondernemen we samen verschillende activiteiten. Als polishouder kunt u zich vrijblijvend bij de Stichting aanmelden. Om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat ook u zich aanmeldt!

Wat is er aan de hand met Conservatrix?

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Deze beroerde rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen. En recent kwam daar nog eens een verdere verslechtering bovenop. Doordat Conservatrix op 15 mei 2017 door middel van een gedwongen overdracht in Amerikaanse handen is gekomen, is Conservatrix terecht gekomen in een unieke situatie.

Over Conservatrix

Conservatrix (www.conservatrix.nl) is een levensverzekeraar gevestigd in Utrecht en is opgericht op 5 december 1872. Conservatrix verkoopt sinds eind 2014 geen nieuwe levensverzekeringen meer. Daarvoor verkocht ze uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, pensioenverzekeringen en hypotheken. Naar schatting bestaat de portefeuille van Conservatrix uit zo’n 100.000 verzekeringen.

 

Conservatrix was tot 15 mei 2017 een volledig Nederlandse verzekeraar. Op 15 mei 2017 werden de aandelen van Conservatrix door DNB en in afstemming met de Minister van Financiën voor 1 euro overgedragen aan Trier Holding B.V. Op één commissaris na werd de complete directie en de Raad van Commissarissen tijdens deze transactie door de nieuwe aandeelhouder vervangen. De aandelen van Conservatrix bevonden zich op dat moment bij Conservatrix Groep B.V. te Baarn.

 

Conservatrix kwam in mei 2020 in het nieuws vanwege Solvency problemen. Onder andere door deze problemen is de oprichting van de Stichting Polishouders Conservatrix in een stroomversnelling gekomen.

Meld u aan!

* verplicht