30% nieuwe ondergrens…

17-01-2021

Eerder schreven we dat de curatoren van Conservatrix verwachten dat de aanspraken van polishouders gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90%. Inmiddels hebben de curatoren die percentages bijgesteld tot 70% en 90% zo werd op 15 januari jl. bekend. In een berichtje op de website van Conservatrix maken de curatoren bekend dat de rechters-commissarissen op verzoek van de curatoren toestemming hebben verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag.

Het betreft nu verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • uitkeringen in verband met overlijden en
  • expiraties.

In de eerste helft van februari zullen curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari zullen voordoen.

De nieuwe ondergrens hangt samen met een voorzichtige schatting van het percentage dat de schuldeisers uiteindelijk op hun vorderingen zullen ontvangen. Dat percentage zal naar verwachting hoger liggen dan het nu gehanteerde percentage van 70%. De Stichting vindt het positief dat het kortingspercentage de goede kant opschuift, maar een korting van 30% is nog steeds onacceptabel. In het bijzonder voor polishouders die nu al een uitkerend pensioen hebben en daardoor geen herstelmogelijkheden hebben. De Stichting gaat onverkort door metĀ haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken voor de volle 100% na te laten komen.