Activiteiten

Chronologisch overzicht van activiteiten

De Stichting Polishouders Conservatrix onderneemt diverse activiteiten ten behoeve van polishouders. Deze activiteiten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. Daarnaast zijn alle relevante documenten op de pagina 'Relevante documenten' te vinden.

2022

27 september

DNB reageert op de brief waarin de stichting haar zorgen over de voorgenomen overname uit. In haar reactie bedank DNB de stichting voor het onder de aandacht brengen van haar zorgen.

Brief DNB aan Stichting

2022

14 september

De Stichting heeft deze week twee brieven uitgestuurd om haar zorgen over de voorgenomen overname te uiten aan DNB en de curatoren.

Brief aan DNB Brief aan de curatoren

2021

6 september

De Stichting heeft voor de tweede keer gesproken met de Evaluatiecommissie. Een verslag van dat gesprek is hier te vinden.

2021

2 juni

De Stichting is benaderd voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Dat gesprek is hier terug te kijken.

2021

2 juni

De Stichting heeft gesproken met de Evaluatiecommissie. Een overzicht van de gespreksonderwerpen is hier te vinden.

2021

15 mei

De Stichting heeft een klacht ingediend bij De Nationale Ombudsman.

Klacht Nationale Ombudsman

2021

1 februari

De Stichting heeft gesproken met DNB. Een verslag van dat gesprek is hier te vinden.

2021

20 januari

De Stichting heeft een verzoek gedaan bij de Rechtbank Amsterdam tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie. Uitleg over de Schuldeiserscommissie is hier te vinden.

2020

22 december

De Stichting heeft een brief aan de minister van Financiën gestuurd. Dit naar aanleiding van de brief van de minister aan de Tweede Kamer met informatie over het faillissement van Conservatrix.

Brief aan de minister van Financiën

2020

9 december

De Stichting heeft gesproken met de curatoren van Conservatrix. Een verslag van dat gesprek is hier te vinden.

2020

10 juli

De tweede brief van de Stichting is een feit. Dit keer zijn er vragen gesteld aan De Nederlandsche Bank (DNB). Op 15 mei 2017 had DNB Conservatrix volgens eigen zeggen “in veilige haven” gebracht, door de aandelen van Conservatrix over te dragen aan het Eli Global van Greg Lindberg. We zijn benieuwd of we antwoord gaan krijgen op onze vragen.

Brief aan DNB

2020

20 mei

De Stichting heeft een adviseur gevonden met veel kennis van verzekeringen om de correspondentie met Conservatrix op zich te nemen. De eerste brief met vragen is verzonden aan Conservatrix. Hopelijk reageren ze snel met bevredigende antwoorden.

Brief aan Conservatrix

2020

11 mei

De website van de Stichting Polishouders Conservatrix staat online! Met behulp van deze website kunnen polishouders beter met elkaar in contact komen.

2020

13 maart

Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht en ingeschreven in Kamer van Koophandel. Het verenigen van polishouders in deze Stichting is een goede manier om belangen collectief te behartigen en om antwoorden te gaan krijgen van de diverse instanties. De eerste stap naar meer transparantie is gezet!

Akte van oprichting Stichting Polishouders Conservatrix

2019

december

Tijdens een informatiebijeenkomst over 'financiële toekomst' ontstaat er bij een aantal polishouders van Conservatrix het idee om zich te gaan verenigen. Wat is er toch aan de hand bij Conservatrix? En is het geld nog veilig? Er zijn veel vragen en weinig antwoorden. Is het tijd voor actie?