05-04-2022

Het eigen vermogen neemt toe, het tekort neemt af

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van

21-01-2022

Vragen aan minister Kaag van Van Dijk

Op 16 december heeft Inge van Dijk van het CDA kamervragen gesteld aan minister Kaag over de de conclusies van de Evaluatiecommissie Conservatrix. In

24-12-2021

Totale stilte duurt voort…

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van

14-12-2021

Evaluatiecommissie: DNB schoot tekort in toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) schoot te kort in het toezicht bij Conservatrix. “Eerder en krachtiger ingrijpen door DNB had mogelijk voor een

19-11-2021

Uitkeringspercentage naar 80%

Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%.

29-10-2021

Verzending brieven aan polishouders vertraagd

In het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix hebben de curatoren vermeld in de loop van oktober aan alle polishouders een

25-10-2021

EIOPA: bescherm verzekeringnemers in geval van faillissement!

Eerder schreven we al over de afschaffing van de ‘Opvangregeling voor levensverzekeraars (artikel 3:149 e.v. Wft)‘ van het Verbond van

14-10-2021

FD: DNB negeerde rode vlaggen over koper Conservatrix

De Nederlandsche Bank (DNB) negeerde waarschuwingen over de koper van de inmiddels failliete levensverzekeraar Conservatrix. Bevindingen van een

04-10-2021

Tweede gesprek Stichting met Evaluatiecommissie

Op 2 juni j.l. spraken de voorzitter van de Stichting en de juridisch adviseur van de Stichting met de Evaluatiecommissie over de nare gevolgen van