Chesnara grote winnaar bij faillissement Conservatrix

01-08-2022

Op 29 juli jl. heeft Hardman & Co, een bedrijf voor bedrijfsonderzoek en consultancy, een studie uitgevoerd naar de voorgenomen overname van de portefeuille van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. door Chesnara Plc (www.chesnara.co.uk). Chesnara is een beursgenoteerde Engelse investeerder, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsportefeuilles waar geen nieuwe activiteiten meer in plaats vinden.

Hoewel de overname van de portefeuille van Conservatrix voor Chesnara Plc als geheel minder significant is, draagt ze wel aanzienlijk bij aan de te verwachten cashflow van Chesnara. De overname zal Chesnara naar verwachting 4 miljoen Britse pond per jaar opleveren, gedurende een periode van meer dan 10 jaren.

Verwacht wordt tevens dat de overname van de portefeuille van Conservatrix direct 18 miljoen Britse pond zal toevoegen aan de economische waarde van Chesnara.

Voor deze twee voordelen zal Chesnara naar verwachting 35 miljoen Britse pond aan risicokapitaal ter beschikking moeten stellen om deze overname te doen slagen. Dat kapitaal is voor 14 miljoen Britse pond afkomstig uit de bestaande middelen van Waard Leven en voor 21 miljoen Britse pond van de groep. Dat risicokapitaal vloeit terug naar gelang de risico’s in de portefeuille afnemen en dient dus als zekerheid voor de polishouders van Conservatrix.

Een voorbeeld van zo’n risico is het renterisico: stijgt de rente, dan neemt het risico af. Een voorbeeld is ook de looptijd van de portefeuille: neemt de omvang daarvan af, dan neemt het risico ook af. En zo werden al diverse andere risico’s uit te portefeuille weggenomen ten laste van polishouders en ten gunste van de nieuwe aandeelhouder.

Al met al een prima deal met een hoog rendement voor deze Britse onderneming.

 

Meer informatie

Hardman & Co: Chesnara Plc – Another fine acquisition
Chesnara Conservatrix acquisition Q&A (video)
Chesnara management discuss 2022 half-year results (video: vanaf minuut 20:30)