Conservatrix plaatst berichtje

02-06-2020

Naar aanleiding van de brief met vragen die we hebben verzonden aan Conservatrix hebben we een briefje terug ontvangen waarin Conservatrix aangeeft snel bij ons terug te komen met een inhoudelijke reactie op onze brief. Het is dus nog steeds wachten op een echte reactie vanuit Conservatrix.

Conservatrix heeft echter blijkbaar wel de noodzaak gezien zich publiekelijk op hun website te richten tot polishouders. We weten niet precies sinds wanneer, maar inmiddels is er een berichtje te vinden. Waar we voorheen in het ongewisse werden gelaten heeft men nu, misschien wel door de oprichting van onze Stichting, besloten om ons van meer informatie te voorzien.

Maar wat schrijven ze nu eigenlijk in het berichtje?

  • De SCR-ratio is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -80% (eind 2018: 148%).
  • De solvabiliteit van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het niveau van het wettelijk minimum vereist eigen vermogen (het zogeheten Minimum Capital Requirement: MCR).
  • Conservatrix heeft een deel van haar verplichtingen herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL) in Amerika. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege zorgen over het beleggingsbeleid van deze Amerikaanse verzekeraar.
  • Conservatrix moet daardoor haar kapitaal versterken. Dit kapitaal is blijkbaar niet voorhanden? Hierdoor zijn de financiële buffers en het eigen vermogen van Conservatrix op dit moment onvoldoende.
  • Diverse maatregelen zijn door Conservatrix in gang gezet om de solvabiliteit te herstellen en nakoming van verschillende verplichtingen te kunnen vorderen.
  • Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor polishouders.
  • Zodra er meer inhoudelijk bekend is rondom de situatie zal Conservatrix ons op de hoogte brengen via de website van Conservatrix of via een persoonlijke brief.

In een nieuwsbericht op de website van Conservatrix van 22 februari van vorig jaar schreef men echter nog:

“Daarnaast staat het garantiebedrag van minimaal 150 miljoen euro dat door Conservatrix in het kader van het herverzekeringscontract met Colorado Bankers Life Insurance Company is verkregen, op een rekening bij Fifth Third Bank (www.53.com) in de staat New York, onder toezicht en wetgeving van de staat New York. Er kunnen geen onttrekkingen aan deze rekening gedaan worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Conservatrix. Hiermee zijn de belangen van onze klanten maximaal geborgd en is Conservatrix in staat om aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen richting haar klanten te voldoen.”

Over dit garantiebedrag lezen we nu niets meer terug. En blijkbaar is het statement dat ‘er geen onttrekkingen aan deze rekening kunnen worden gedaan’ ook niet meer zo zeker. Of is er wellicht toch toestemming gegeven door de directie van Conservatrix? Waarom is er anders zo’n forse afwaardering gedaan? En waarom pas nu, medio 2020, deze informatie als medio 2019 CBL al onder verscherp toezicht werd geplaatst? Is dit dan die door DNB beloofde ‘veilige haven’?

Met andere woorden, het wordt nog belangrijker om antwoorden te krijgen van Conservatrix. We kijken met smart uit naar hun reactie op onze brief.

 

Relevante documenten:

Brief van Stichting aan Conservatrix (20-05-2020)