Conservatrix publiceert 3e SFCR. Op naar de 4e?

13-08-2020

Conservatrix heeft op 7 augustus jl. een derde versie van haar Solvency and Financial Condition Report over 2019 gerapporteerd. Deze berichtgeving volgt op de eerder publicaties waarin voor het eerst een negatief eigen vermogen werd gepresenteerd en vervolgens zeer schokkende cijfers werden gepresenteerd. De cijfers zijn nog steeds schokkend, maar kennen een kleine positieve bijstelling omdat er met een verkeerd renterisico zou zijn gerekend bij de beleggingen. De Stichting is benieuwd wat de volgende correctie zal zijn. Ondertussen probeert de Stichting te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.

 

Relevante documenten:

Solvency and Financial Condition Report 2019
Solvency and Financial Condition Report 2019 (herzien per 01-07-2020)
Solvency and Financial Condition Report 2019 (herzien per 07-08-2020)