‘Creatief’ boekhouden met Greg Lindberg

20-05-2020

Met wie? Met Greg Lindberg, de eigenaar van Conservatrix. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix. Over hem gaan bijzondere berichten rond op het internet.

Naast eigenaar van Conservatrix is Greg Lindberg ook enig aandeelhouder bij Colorado Bankers Life Insurance Company. Volgens het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) van Conservatrix is er door Greg Lindberg een herverzekeringsovereenkomst gesloten voor 72,1 miljoen euro met Colorado Bankers Life Insurance Company. Vervolgens zijn de Nederlandse polisgelden ondergebracht bij weer een andere entiteit van Eli Global, namelijk Bankers Reinsurance Group. Deze dochter zit op Barbados, een tropisch eiland in het Caribische gebied. De herverzekering is dus een transactie uitsluitend binnen de eigen groep van Greg Lindberg.

Colorado Bankers Life Insurance Company is door haar lokale toezichthouder onder verscherpt toezicht geplaatst en er loopt een strafrechtelijke vervolging tegen Greg Lindberg. Dat zou gaan om pogingen om de verzekeringstoezichthouder in North Carolina om te kopen. Greg Lindberg zou tonnen aan campagnedonaties aangeboden hebben in ruil voor een gunstigere behandeling van zijn verzekeringsbedrijven. Dat staat in een aanklacht dat op de website van The News & Observer is verschenen. Inmiddels zou Greg Lindberg zelfs schuldig zijn bevonden volgens The Wall Street Journal.

Zoals blijkt uit het SFCR heeft Conservatrix de waarde van de herverzekering bij Colorado Bankers Life Insurance Company fors moeten afwaarderen. Er bestaat dus kennelijk geen zekerheid dat Colorado Bankers Life Insurance Company haar verplichtingen ten opzichte van Conservatrix kan nakomen?

Het lijkt heel eigenaardig dat al deze transacties plaats hebben gevonden binnen de ondernemingen van één persoon. Belangrijke vragen daarbij zijn natuurlijk ook hoe de directie en Raad van Commissarissen van Conservatrix deze transacties konden goedkeuren? En wat was de rol van toezichthouder De Nederlandse Bank bij deze transacties? Levensverzekeraars moeten namelijk aan veel regels voldoen om te voorkomen dat slechts één persoon zoveel invloed kan uitoefenen op het beleid van een levensverzekeraar. Het gaat per slot van rekening om het beheer van het geld van Nederlandse polishouders!

Deze onzekerheid komt bovenop de onzekerheid die er bij polishouders al leefde over de eerder door Greg Lindberg bij Conservatrix toegepaste kunstgrepen… Voor de Stichting is dit een extra reden om kritisch naar de ontwikkelingen bij Conservatrix te kijken.

 

Relevante documenten:

Solvency and Financial Condition Report 2019
Artikel The News & Observer
Artikel The Wall Street Journal