De Stichting heeft een gesprek gehad met de curatoren

09-12-2020

Vandaag, 9 december, heeft het bestuur van de Stichting een gesprek gehad met de curatoren Willem Jan van Andel en Noor Zetteler van Conservatrix. Het bestuur werd bijgestaan door de advocaat van de Stichting. Curatoren worden door de rechtbank benoemd om de belangen van alle schuldeisers te behartigen. In dit zeer bijzondere geval van het faillissement van Conservatrix ligt de prioriteit van de curatoren in de eerste plaats bij de belangen van ons als polishouders. Daarom was het goed om te zien dat de curatoren ons als eerste uitnodigden voor een gesprek.

We bespraken met de curatoren dat het faillissement van Conservatrix niet veroorzaakt is door een acuut tekort aan liquide middelen, maar doordat Conservatrix te weinig vermogen heeft om aan al haar toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat er volgens Conservatrix en volgens De Nederlandse Bank (DNB) geen mogelijkheden zijn om die situatie op korte termijn te verbeteren, heeft DNB het faillissement aangevraagd. Dat heeft volgens de curatoren tot gevolg dat het tekort aan vermogen over alle polishouders moet worden verdeeld.

De prioriteit van de curatoren zal nu liggen bij het zoeken van een partij, of meerdere partijen, die de portefeuille willen overnemen. Het is daarbij onzeker wat dat betekent voor de rechten van polishouders. Maar polishouders moeten er volgens de curatoren wel rekening mee houden dat hun rechten niet volledig intact zullen blijven. Het is aan de curatoren om te bepalen hoe de pijn zo minimaal mogelijk gehouden kan worden en zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. Wij blijven dat proces uiteraard actief en nauwgezet volgen.

De curatoren zorgen voor specifieke informatievoorziening aan polishouders. Zij doen dat door iedere polishouder een brief te sturen die betrekking heeft op de door hen afgesloten producten. En ze hebben informatie in een Q&A op de website van Conservatrix geplaatst. We spraken af dat we waar mogelijk samenwerken om te zorgen dat alle vragen van polishouders beantwoord worden. Mist u in de Q&A een vraag die bij u leeft? Geef dit dan door aan Conservatrix of laat het ons weten. Dan geven wij dat door aan de curatoren die de vraag en het antwoord (voor zover dat te geven is) zullen toevoegen.

We spraken af dat we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. We hebben in elk geval al een nieuwe afspraak staan begin januari om bij te praten.