Disclaimer

Belang

Het gaat de Stichting Polishouders Conservatrix uitsluitend om de belangen van polishouders. Hun belang:

  1. dat Conservatrix haar afspraken nakomt: de harde toezeggingen (verzekerde kapitalen en garanties) en de zachte toezeggingen (de ontwikkeling van de winst en het rendement in de portefeuille met hypotheken) en
  2. dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt: financieel en op het vlak van het bestuur.

De Stichting doet dit door polishouders met elkaar in verbinding te brengen en door inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt.

 

Geen berichten van niet nakomen verplichtingen

De Stichting benadrukt dat er geen berichten bekend zijn waaruit zou blijken dat Conservatrix niet aan haar verplichtingen zou voldoen. Het is dus ook allerminst de bedoeling van de Stichting om paniek te veroorzaken. Wel heeft Conservatrix aangegeven “dat zij niet binnen de wettelijke termijnen haar solvabiliteit terug kan brengen naar het niveau waarover een Nederlandse verzekeraar volgens de Solvency II richtlijn moet beschikken”.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Stichting is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie die op deze website te vinden is.

Deze website is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als persoonlijk advies voor de individuele situatie van polishouders. Wilt u weten wat u moet doen in uw specifieke situatie? Schakel dan de hulp in van een specialist.