DNB bedankt de Stichting voor uiten van zorgen

27-09-2022

De Stichting heeft brieven uitgestuurd om haar zorgen over de voorgenomen overname te uiten aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de curatoren. Vandaag heeft de Stichting een reactie ontvangen van DNB, waarin DNB aangeeft dankbaar te zijn voor de zorgen die zijn geuit. De zorgen van polishouders hebben betrekking op:

  1. de zekerheden voor polishouders,
  2. de timing van de overname,
  3. het verschil in korting tussen de groepen polishouders,
  4. de fiscale aspecten en
  5. de lucratieve uitwerking van de deal voor de nieuwe eigenaar.

 

Bevoegdheden DNB

In haar brief geeft DNB expliciet aan dat voor de voorgenomen wijziging van de polisvoorwaarden en voor de voorgenomen overdracht van de portefeuille van Conservatrix geen toestemming van DNB is vereist. Wel volgt uit de Faillissementswet en uit de Wet op het financieel toezicht:

  1. dat DNB door de rechtbank wordt gehoord over de voorgenomen wijzigingen van de verzekeringsovereenkomsten,
  2. dat de curatoren aan DNB een advies moeten vragen over de voorgenomen overdracht van de verzekeringsovereenkomsten en
  3. dat DNB met de door de curatoren gecommuniceerde voorgenomen fusie zal moeten instemmen voordat die fusie plaats kan vinden.

DNB geeft in haar brief aan dat ze de vragen van de Stichting gaat betrekken bij haar voorbereidingen op haar inbreng bij de rechtbank en het advies dat DNB aan de curatoren zal gaan geven.

 

Het proces

Voordat de beoogde overname plaats kan vinden zal DNB door de rechtbank Amsterdam worden gehoord over de voorgenomen wijzigingen. De rechtbank dient vervolgens machtiging te verlenen en de rechters-commissarissen dienen vervolgens nog in te stemmen met de beoogde overdracht voordat de overdracht plaats kan vinden.

Omdat DNB expliciet aangeeft dat er geen toestemming van DNB is vereist voor de voorgenomen wijzigingen in de polisvoorwaarden en voor de voorgenomen overdracht, wordt het nog belangrijker om de zorgen van polishouders ook bij de rechtbank kenbaar te maken. Hoe dat te realiseren is nu onderwerp van onderzoek binnen de Stichting.

 

Meer informatie

2022-09-14 Brief aan DNB
2022-09-27 Brief DNB aan Stichting