DNB benoemt Wft-curator en neemt het roer over

21-09-2020

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag formeel het roer overgenomen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator. Al langer lag de regie in Amsterdam, maar vandaag dus ook voor het oog van alle polishouders van Conservatrix en in de volle openbaarheid.

Op haar website maakt Conservatrix onder andere melding van het volgende:

  • “DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. De benoeming van een Wft-curator heeft geen gevolgen voor de polishouders of de dienstverlening van Conservatrix.”
  • “De benoeming van de Wft-curator betekent niet dat Conservatrix failliet is.”
  • “Een Wft-curator is geen faillissementscurator. Een Wft-curator wordt benoemd door DNB. Een faillissementscurator wordt aangesteld door de rechtbank, dit is niet aan de orde.”
  • “De benoeming van de Wft-curator heeft geen gevolgen voor uw polis.”.

Vraag is welke organen van Conservatrix nu precies onder curatele zijn gesteld door DNB. DNB kan bij Conservatrix namelijk een curator benoemen bij alle of bepaalde organen of vertegenwoordigers. Betreft deze curatele dan alleen de directie en/of de Raad van Commissarissen? Of ook de aandeelhouder die recent werd veroordeeld tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf? En is dit dan een manier om die aandeelhouder tot actie te bewegen?

De Stichting hoopt dat het besluit tot benoeming van een curator snel openbaar wordt gemaakt door DNB en is benieuwd naar de onderbouwing ervan.