Help de Stichting!

Doneer om onze werkzaamheden te ondersteunen.

Sinds begin 2020 is de Stichting actief. Door het faillissement van Conservatrix veranderde er ineens erg veel voor polishouders, maar ook voor de Stichting. Het aantal aangemelde belanghebbenden steeg explosief! Daarnaast hebben we, ondanks de hulp van inmiddels heel wat vrijwilligers, ook hulp in moet roepen van externe partijen. We vragen u om, indien u vindt dat de Stichting goed werk verricht en u een kleine bijdrage kunt missen, vrijblijvend een donatie te doen. Met dat geld kunnen we actief verder in onze strijd. Samen staan we immers sterker!