Eli Global in 2015 te risicovol. In 2017 toch een gedwongen overdracht door DNB?

17-12-2020

De gedwongen overname van Conservatrix door Eli Global, vertegenwoordigd door de Nederlandse onderneming Trier Holding, in 2017 is nog verbijsterender dan gedacht. Dit blijkt uit een artikel in de Telegraaf. Volgens een geheime brief die de Telegraaf in handen heeft gekregen, kon de familie Henny die tot 2017 eigenaar was van Conservatrix in 2015 Conservatrix al verkopen voor een bedrag van 45 miljoen euro. Dit zou in 2015 zijn tegengehouden door De Nederlandsche Bank (DNB), omdat Eli Global geen betrouwbare partij zou zijn en de overname als te risicovol werd aangemerkt.

Volgens DNB dreigde te veel vermogen van de verzekeraar belegd te worden in ondernemingen van Greg Lindberg, de enige aandeelhouder van Eli Global. Ook beschouwde DNB de geplande herverzekering van bij een herverzekeraar van diezelfde Greg Lindberg te risicovol en achtte DNB de overheersende invloed van Greg Lindberg op de in de deal betrokken bedrijven onwenselijk. In de brief van DNB staat onder andere: „Op basis van onze beoordeling heeft DNB grote zorgen, die zowel zelfstandig als in onderlinge samenhang bezien, ernstige twijfels oproepen of het beoogde bedrijfsplan (…) kan blijven voldoen aan de prudentiële regels die ingevolge de Wet op het financieel toezicht zijn gesteld.”, zo besluit directeur Van Woerden zijn vier pagina’s tellende brief met daarboven in vette letters ’GEHEIM’.

Niet lang daarna vond de familie Henny een mogelijke andere overnamekandidaat, maar verknoeide DNB volgens de familie Henny die onderhandelingen. In 2017 moest de familie Henny uiteindelijk Conservatrix voor 1 euro verkopen aan Eli Global. Dezelfde partij dus die in 2015 nog 45 miljoen wilde betalen maar door DNB als niet betrouwbaar werd gezien. En dezelfde partij die nu extra kapitaal weigert bij te storten om aan de verplichtingen richting polishouders te voldoen.

Ook deze ontwikkelingen zetten stevige vraagtekens bij het handelen van DNB in relatie tot Conservatrix en de bescherming van haar polishouders. Waarom was Eli Global in 2015 te risicovol en vond er in 2017 toch een gedwongen overdracht door DNB plaats? En waarom werden er geen betere zekerheden door DNB geeist bij deze overdracht? Reden voor de Stichting om ook hierover vragen te stellen aan de minister van Financiën.

 

Meer informatie:

Artikel Telegraaf.nl (DNB sloot linke overnamedeal Conservatrix)