Conservatrix failliet

Na 147 jaar en op verzoek van DNB...

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen door de Rechtbank Amsterdam op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) uitgesproken. Conservatrix was een Nederlands bedrijf, werd in 1872 opgericht en is zo na 147 jaar aan haar einde gekomen. Het faillissement is vooralsnog de laatste ontwikkeling in een reeks van bijzondere ontwikkelingen:

  1. Op 17 mei 2017 vond op verzoek van DNB een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats naar het Amerikaanse Trier Holding. Een bijzonder detail daarbij is dat een ongedwongen overdracht van de aandelen in 2015 nog te risicovol werd geacht door DNB.
  2. Bij die gedwongen overdracht werden door DNB afspraken gemaakt met Trier Holding, waaronder de afspraak om het eigen vermogen van Conservatrix te versterken. In werkelijkheid heeft er echter nooit een kapitaalversterking door Trier Holding plaatsgevonden, maar werd een deel van de portefeuille herverzekerd bij een aan Trier Holding gelieerd bedrijf en buiten Europa.
  3. De aandelen van deze bedrijven bevinden zich bij Greg Lindberg. Deze persoon trekt een bijzonder spoor van vernieling achter zich aan en zit momenteel een straf van 87 maanden uit.
  4. In 2017 werden door DNB onduidelijke afspraken gemaakt bij de gedwongen overdracht van Conservatrix naar Trier Holding. Dit betreft onder andere de zekerheden die bij de overdracht werden afgedwongen. Dit blijkt onder andere omdat er een onbegrijpelijke schikking heeft plaatsgevonden met een Amerikaanse toezichthouder en omdat er in een jaar tijd meer dan 88 miljoen euro is verdampt van de balans van Conservatrix.

Zie voor een overzicht van alle gebeurtenissen bij Conservatrix deze pagina.

De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook om via deze website inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt, wat er in het verleden gebeurd is en welke rol partijen spelen en hebben gespeeld.