FD: DNB negeerde rode vlaggen over koper Conservatrix

14-10-2021

De Nederlandsche Bank (DNB) negeerde waarschuwingen over de koper van de inmiddels failliete levensverzekeraar Conservatrix. Bevindingen van een forensisch accountant maken duidelijk dat de Amerikaanse zakenman en bedrijvenkoper Greg Lindberg geen man van onbesproken gedrag was. Hij en zijn bedrijven waren rond de overname van Conservatrix betrokken bij een twintigtal rechtszaken in de Verenigde Staten.

Dat blijkt uit een reconstructie van het FD over de ondergang van de levensverzekeraar. Lindberg, die Conservatrix in 2017 kocht, werd vorig jaar tot zeven jaar cel veroordeeld wegens corruptie en medeplichtigheid aan omkoping. Een aantal van zijn Amerikaanse verzekeringsactiviteiten zit in surseance.

 

Rechtszaken

DNB werd al in 2015 gewaarschuwd voor Lindberg. Forensisch specialist Atair onderzocht de zakenman toen op verzoek van de directie van Conservatrix. De stille curator die de DNB bij de in financiële nood verkerende verzekeraar had neergezet, deelde in november 2015 de bevindingen van dat onderzoek: een lijst met zo’n twintig rechtszaken waarin Lindberg of zijn bedrijven een rol speelden. Het hoofd van de afdeling toezicht kleine en middelgrote verzekeraars van DNB ‘schrok erg’ van het lijstje, omdat daar zaken op stonden die bij de toezichthouder ‘blijkbaar niet bekend waren’, zo staat in een mail van de curator aan de directie van Conservatrix.

DNB ging uiteindelijk toch in zee met Lindberg en zijn bedrijvenconglomeraat Eli Global. Dat was beter dan het alternatief: het korten op de voorwaarden van duizenden polishouders. Drie jaar later werd de Nederlandse verzekeraar failliet verklaard omdat het niet aan de buffereisen kon voldoen. Alternatieve oplossingen bleken niet mogelijk. Door het faillissement van Conservatrix, in december 2020, verkeren 71.000 polishouders in onzekerheid.

Het is niet de eerste keer dat DNB worstelt met een verzekeraar in problemen. In 2015 stond het ook bij staatsverzekeraar Vivat voor het dilemma tussen het korten op de polisvoorwaarden en de verkoop aan een buitenlandse partij omdat er twijfels waren over de eigenaar. Ook toen koos DNB voor verkoop. Vivat kwam in handen van het Chinese vastgoedconcern Anbang. Dat concern raakte enkele jaren later in de problemen. Vivat is inmiddels verkocht aan NN en Athora.

 

Kapitaalstorting

Opmerkelijk is verder dat DNB in 2017 tegenover de rechtbank heeft verklaard dat Greg Lindberg de balans van Conservatrix wilde versterken met een kapitaalstorting. Uit de reconstructie van het FD blijkt dat DNB al van meet af aan wist dat Lindberg niet van plan was om Conservatrix te redden met cash, maar vooral met een papieren constructie met herverzekeringen. De zakenman stak er uiteindelijk maar €18 mln vers kapitaal in, bijna €80 mln kwam via een herverzekering. Mede door de verklaring van DNB heeft de rechtbank zijn goedkeuring gegeven aan de onteigening van Conservatrix en de overname door de Amerikaan.

De Evaluatiecommissie Conservatrix onderzoekt momenteel in opdracht van Financiën en DNB de ondergang van de levensverzekeraar. De commissie bestaat uit oud-Achmea-directielid Roelof Konterman en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance en president-commissaris van EY Nederland. Zij was tot 2020 ook onafhankelijk lid van de externe toetsingscommissie van DNB.

Polishouders van Conservatrix zitten nog altijd in onzekerheid over hun polis. De curatoren zijn sinds het begin van dit jaar bezig met de verkoop van de polissen aan een andere verzekeraar. Dat had afgelopen zomer al rond moeten zijn, maar door de ‘grote complexiteit’ van zo’n transactie duurt dat langer, zo schreven de curatoren in hun recentste faillissementsverslag.

 

DNB: onbevredigend voor alle stakeholders

DNB noemt in een reactie aan het FD het faillissement ‘onbevredigend voor alle stakeholders, in het bijzonder voor de polishouders’. De toezichthouder wil niet inhoudelijk reageren ‘vanwege de toezichtsvertrouwelijkheid’ en omdat het ‘niet wil vooruitlopen op het lopende onderzoek naar Conservatrix’.

 

Bronvermelding en auteursrecht

Dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad van 14 oktober 2021. Het auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad. Door: Pieter Couwenbergh, Lennart Zandbergen en Saskia Jonker.

Afbeeldingen werden niet overgenomen door deze website. Zie voor het originele artikel:

https://fd.nl/financiele-markten/1415777/dnb-negeerde-rode-vlaggen-over-koper-conservatrix-ktj1caRvToKn