Financiële analyse deel 1: 88 miljoen euro verdampt in één jaar tijd…

20-09-2020

Eerder schreven we al dat de Stichting zich bezig zou gaan houden met een analyse van de herziene en schokkende cijfers van Conservatrix. Die analyse laat een verschrikkelijk beeld zien van de resultaten in 2019. De Stichting baseert zich daarbij op de rapportages van Conservatrix:

Helaas is de jaarrekening van 2019 nog niet openbaar gemaakt door Conservatrix. In deze financiële analyse werken we dus aan de hand van een reconstructie.

In deze eerste analyse inzicht in het totaal van de bezittingen en het totaal van de verplichtingen op basis van de statutaire balans (de balans zoals die ook wordt gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel). De rapportages van Conservatrix maken inzichtelijk dat er een gat is van zo’n 124 miljoen euro tussen het totaal van de bezittingen en het totaal van de verplichtingen. Ook wordt inzichtelijk dat de verplichtingen van Conservatrix met 249 miljoen euro zijn toegenomen en dat er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen zijn verdampt.

 

762 miljoen euro aan verplichtingen

Eind 2018 was dit nog 513 miljoen euro, een toename en een verschil van 249 miljoen euro. Deze toename is grof te verklaren door de volgende belangrijke oorzaken:

 1. Conservatrix is een schikkingsovereenkomst aangegaan met Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL). Deze schikkingsovereenkomst heeft gezorgd voor beëindiging van de herverzekeringsovereenkomst. Daardoor is er een bedrag van zo’n 177 miljoen euro aan extra verzekeringsverplichtingen op de balans van Conservatrix terecht gekomen.
 2. De ontwikkeling van de portefeuille. Een verzekeraar die geen nieuwe productie maakt loopt langzaam leeg. In het geval van Conservatrix gaat het dan om zo’n 16 miljoen euro.
 3. De ontwikkeling van de rente. Er wordt een bedrag van zo’n 89 miljoen euro toegevoegd aan de voorzieningen vanwege de huidige lage rentestand.
 4. De ontwikkeling van het kostenniveau. Er wordt een bedrag van zo’n 28 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening. Volgens Conservatrix heeft dit in belangrijke mate van doen met de uitbesteding van de pensioenadministratie en de kosten van de (juridische) adviseurs.
 5. De ontwikkeling in de portefeuille naar de toekomst. Dit heeft gezorgd voor een vrijval van de voorzieningen van zo’n 37 miljoen euro. Het betreft dan een andere inschatting van afkoop en expiratie van polissen door Conservatrix.
 6. Aanpassingen van het model en aanpassing van inflatie.

 

638 miljoen euro aan bezittingen

Eind 2018 was dit nog 574 miljoen euro, een toename en een verschil van 64 miljoen euro. Deze toename is grof te verklaren door de volgende belangrijke oorzaken:

 1. De beëindiging van de herverzekeringsconstructie met CBL. Daarvoor heeft Conservatrix een bedrag van zo’n 114 miljoen euro ontvangen. Overigens is de vorm waarin dit ontvangen is voor ons nog onbekend en niet te achterhalen op basis van de gepresenteerde cijfers. Wel zien we een dergelijke toename van de ‘Overige leningen’, de ‘Vorderingen op korte termijn’ en waarschijnlijk een rentevergoeding.
 2. Het verspillen van toekomstige belastingvoordelen die het gevolg waren van de herverzekeringsconstructie met CBL, voor een bedrag van zo’n 25 miljoen euro.
 3. Een afname van de beschikbare middelen op de bank (cash) met zo’n 44 miljoen euro.
 4. Een toename van de beleggingen met 8 miljoen euro.
 5. Een toename van de beleggingen voor rekening van polishouders voor een bedrag van zo’n 2 miljoen euro.
 6. Een toename van de overige kortlopende vorderingen voor een bedrag van zo’n 9 miljoen euro.

 

762 – 638 = een gat van 124 miljoen euro

En dat is een bedrag waar de Stichting zich grote zorgen over maakt. Zeker omdat er eind 2018 nog een positief bedrag van bijna 62 miljoen euro op de balans aanwezig was.

Conservatrix is een schikkingsovereenkomst aangegaan met CBL. Deze schikkingsovereenkomst heeft gezorgd voor beëindiging van de herverzekeringsovereenkomst. Daardoor is er een bedrag van zo’n 177 miljoen euro aan extra verzekeringsverplichtingen op de balans van Conservatrix terecht gekomen. Daarvoor heeft Conservatrix een bedrag van zo’n 114 miljoen euro ontvangen en daarvoor moest een toekomstig belastingvoordeel voor een bedrag van zo’n 25 miljoen euro worden afgeschreven. Samen verdampt hiermee een bedrag van zo’n 88 miljoen euro.

Waarom is dit zo gedaan en waarom werd CBL door Conservatrix en De Nederlandsche Bank niet gewoon aan haar verplichtingen gehouden? In volgende berichten gaan we hier dieper op in.

 

 

Relevante documenten:

Jaarrekening Conservatrix 2018
Solvency and Financial Condition Report 2018
Solvency and Financial Condition Report 2019
Solvency and Financial Condition Report 2019 (herzien per 01-07-2020)
Solvency and Financial Condition Report 2019 (herzien per 07-08-2020)