Gebeurtenissen

Wat is er aan de hand bij Conservatrix?

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

  1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. Daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro en dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd. Een bijzonder detail daarbij is dat een ongedwongen overdracht van de aandelen in 2015 nog te risicovol werd geacht door DNB.
  2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand gebracht.
  3. Op 1 januari 2019 werd de opvangregeling voor levensverzekeraars zonder al te veel ruchtbaarheid afgeschaft. Die regeling werd naar aanleiding van het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or in in 2001 door het Verbond van Verzekeraars bedacht. Mocht er een failliet gaan dan sprongen de andere levensverzekeraars bij tot een maximumbedrag van zo’n 139 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën was de opvangregeling niet meer goed toepasbaar vanwege nieuwe Europese regels op het gebied van geoorloofde staatssteun.
  4. In december 2019 vond er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaats. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) beëindigd. Door de schikking is er in een jaar tijd zo’n 88 miljoen euro aan bezittingen van Conservatrix verdampt.
  5. Op 31 januari 2020 is Greg Lindberg, de uiteindelijke eigenaar van Conservatrix, door middel van een gewezen arbitraal kort geding vonnis veroordeeld om geld bij te storten om Conservatrix weer tenminste aan de afgesproken 135% solvabiliteitsnorm te laten voldoen. Deze veroordeling heeft niet alleen betrekking op Greg Lindberg, maar ook op de bedrijven van Greg Lindberg.
  6. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in haar historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
  7. Op 19 augustus 2020 sprak rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uit tegen Greg Lindberg. Het vonnis komt na het proces van Lindberg in maart, waar hij schuldig werd bevonden aan het proberen om te kopen van een toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten van Amerika.
  8. Op 21 september 2020 nam DNB formeel het roer over van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
  9. Op 8 december 2020 sprak de Rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix op verzoek van DNB uit.

De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook om via deze website inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt, wat er in het verleden gebeurd is en welke rol partijen spelen en hebben gespeeld.

Wij roepen alle polishouders op zich aan te melden bij onze Stichting. Samen staan we immers sterker!