Geen voortgang in overname, totale stilte …

24-09-2021

In het eerste openbare verslag van de curatoren spraken de curatoren zich uit over hun sterke voorkeur om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen aan een andere verzekeraar.

In het tweede openbare verslag van de curatoren maakten de curatoren melding van de reële kans dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht.

In het derde openbare verslag van de curatoren werd aangegeven dat er voortgang is geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om tot afronding te komen. De verwachting van de curatoren toen was dat in september of oktober duidelijk zou worden of een portefeuille-overdracht tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast maakten de curatoren melding van een schokkende extra korting die is doorgevoerd bij polishouders door het laten vervallen van de winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies.

Nu, in het vierde openbare verslag van de curatoren wordt aangegeven dat het proces ‘langer duurt dan aanvankelijk verwacht’. Er worden verder geen termijnen meer genoemd, anders dan dat in de loop van oktober aan alle polishouders een brief zal worden gestuurd waarin door de curatoren zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

 

Totale stile …

Het proces van overdracht is, evenals eerder het proces van de gedwongen overdracht, omgeven door geheimhouding. Of er een reële kans is dat er overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een portefeuille-overdracht is nog steeds onduidelijk.

In het vierde openbare verslag van de curatoren is verder geen enkel nieuwsfeit te vinden. Ook is het extreem stil binnen de politiek. Die zijn blijkbaar druk met belangrijkere zaken. En dat geldt ook voor de behandeling van onze klacht bij de Nationale Ombudsman. Vanuit de Nationale Ombudsman hebben we nog geen reactie mogen ontvangen.

De Stichting weet dat de Evaluatiecommissie aan de slag is, maar een rapportage zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. De Stichting heeft tot nu toe twee keer met hen gesproken. Dat waren overigens prima gesprekken. Daarover zal nog een bericht verschijnen op deze website.

Polishouders konden geen enkele invloed uitoefenen op de door en voor Conservatrix gemaakte keuzes. Polishouders moesten vertrouwen op hun overheid en het door hun overheid ingerichte toezicht. En als gevolg daarvan worden polishouders nu al geruime tijd fors gekort op hun uitkeringen.

De Stichting oriënteert zich op extra mogelijkheden om het onrecht wat polishouders is aangedaan extra onder de aandacht te brengen. Suggesties daartoe zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

 

Meer informatie

Openbaar verslag curatoren (nummer 4 – september 2021)
Financieel Actuarieel Rapport Q2 2021 (20-09-2021)