Is ons geld naar Barbados?

26-04-2018

Conservatrix heeft op 26 april 2018 haar jaarrekening over 2017 gepubliceerd. Volgens het persbericht van Conservatrix van 15 mei 2017 zou de nieuwe eigenaar van Conservatrix, Trier Holding (onderdeel van Eli Global), een forse kapitaalinjectie verstrekken aan Conservatrix van 88 miljoen euro.

Van zo’n forse injectie is alleen nooit sprake geweest, valt in het jaarverslag te lezen. Eli Global verstrekte zijn nieuwe dochter slechts 18,4 miljoen euro om de buffers te verhogen. En dat was een sigaar uit eigen doos. Er werd namelijk een bijzondere herverzekeringsconstructie afgesloten met Colorado Bankers Life, een kleine verzekeraar die ook een dochter is van Eli Global.

Onderdeel van deze deal is dat er 100 miljoen euro aan Conservatrix-premies naar de Amerikaanse dochter zijn gestroomd waar 150 miljoen euro aan verplichtingen tegenover staan. Met andere woorden: een deel van de polissen is kort na de overname door Eli Global overgegaan naar Colorado Bankers Life, inclusief het bijbehorende polisgeld.

Dit deel van de portefeuille is echter niet in de Verenigde Staten gebleven. Colorado Bankers Life gebruikte namelijk zelf ook een herverzekeringsconstructie. Eind 2017 zijn de Nederlandse polisgelden ondergebracht bij weer een andere entiteit van Eli Global, namelijk Bankers Reinsurance Group. Deze dochter zit op Barbados, een tropisch eiland in het Caribische gebied. Zo is in enkele maanden na de overname ongeveer een vijfde van het polisgeld van Conservatrix stilletjes uit Nederland verdwenen. Eerst naar de Verenigde Staten, toen naar tropische oorden.

Deze bijzondere constructie resulteerde in een betaling van 17 miljoen euro provisie van Bankers Reinsurance Group aan Colorado Bankers Life. Die laatste gaf dat geld weer terug via haar aandeelhouder (Greg Lindberg) aan Conservatrix. Zo voegden de polishouders van Conservatrix zelf eigen vermogen toe aan de balans van Conservatrix. Een sigaar uit eigen doos dus.

Maar hoe veilig is het geld op Barbados? “Heel veilig, zegt directeur Erwin van der Wal van Conservatrix in een reactie aan het Financiele Dagblad. De dubbele herverzekeringsconstructie (retrocessie genoemd) heeft geen invloed op de verplichtingen van de verzekeraar aan klanten. Wij hebben een overeenkomst met Colorado Bankers Life. Onderdeel daarvan is dat er op elk moment 105% van de verplichtingen aan onderpand staat op een rekening van een trust in New York”, zegt hij. Mocht het slecht gaan met CBL dan kan Van der Wal dat onderpand aanspreken. Dat die polissen weer zijn herverzekerd op Barbados, maakt volgens hem niets uit (bron: Fd.nl).

 

Relevante documenten:

Jaarrekening Conservatrix 2017 (26-04-2018)
Report by Management Colorado Bankers 2017
Persbericht Conservatrix (15-05-2017)