Gevecht toezichthouders, polishouders Conservatrix zijn ‘de sigaar’…

15-11-2020

De verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) heeft in december 2019 serieuze druk uitgeoefend op Conservatrix en De Nederlandsche Bank (DNB) om de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) eenzijdig te ontbinden. Deze druk heeft uiteindelijk geresulteerd in een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix. Dit blijkt uit een van de rapporten die de Amerikaanse toezichthouder heeft gepubliceerd.

 

Volgorde van gebeurtenissen

Bij CBL is sinds 27 juli 2019 een curator aangesteld door de ‘Commissioner’ van de ‘Insurance for the State of North Carolina‘. Dit ging aan de hand van een gerechtelijke procedure. Daarbij werden alle verzekeringsbedrijven van Greg Lindberg onder curatele gesteld. Het gaat dan om:

Bij deze bedrijven is Mike Causey, een toezichthouder van de Amerikaanse Staat “North Carolina”, aangesteld om als curator te fungeren. Causey heeft nu de gehele controle over de bedrijven en maakt daarbij tevens gebruik van verregaande bevoegdheden in de Amerikaanse wet om schoon schip te maken. Daarmee is alle invloed en sturing van Greg Lindberg bij die bedrijven komen te vervallen.

Een van de acties die Causey heeft proberen te ondernemen is eenzijdige beëindiging van de herverzekeringsovereenkomst tussen CBL en Conservatrix met als doel om de Amerikaanse verzekerden van CBL te beschermen. Dat wij, de Nederlandse verzekerden, daardoor met een zeer ernstig probleem geconfronteerd zouden worden speelde voor Causey geen enkele rol.

Conservatrix tekende protest aan tegen de eind december 2019 aangekondigde ontbinding. Maar onder druk van de ontbindingsdreiging moesten Conservatrix en DNB uiteindelijk aansturen op een schikking met de tegenpartij ‘om de financiële risico’s zoveel mogelijk te mitigeren’, zo stelt de verzekeraar in een reactie op vragen van Findinet. Hoe groot die druk was en wat daarvan de gevolgen zouden zijn geweest zijn niet uit de nu openbare stukken te halen.

 

Ook CBL herverzekerde haar verplichtingen

Onderdeel van de overname van Conservatrix door Trier Holding B.V. (eigendom van Global Growth, LLC) is dat er 100 miljoen euro aan Conservatrix-premies naar CBL zijn gestroomd waar 150 miljoen euro aan verplichtingen tegenover stonden. Met andere woorden: een deel van de polissen is kort na de overname door Global Growth, LLC overgegaan naar CBL, inclusief het bijbehorende polisgeld.

Dit deel van de portefeuille is echter niet in de Verenigde Staten gebleven. CBL gebruikte namelijk zelf ook een herverzekeringsconstructie. Eind 2017 zijn de Nederlandse polisgelden ondergebracht bij weer een andere entiteit van Global Growth, LLC, namelijk Bankers Reinsurance Group. Deze dochter zit op Barbados, een tropisch eiland in het Caribische gebied. Zo is in enkele maanden na de overname ongeveer een vijfde van het polisgeld van Conservatrix stilletjes uit Nederland verdwenen. Eerst naar de Verenigde Staten, toen naar tropische oorden.

 

Gevolgen voor polishouders

De schikkingsovereenkomst heeft gezorgd voor beëindiging van de herverzekeringsovereenkomst. Daardoor is er een bedrag van zo’n 177 miljoen euro aan extra verzekeringsverplichtingen op de balans van Conservatrix terecht gekomen. Daarvoor heeft Conservatrix een bedrag van zo’n 114 miljoen euro ontvangen en daarvoor moest een toekomstig belastingvoordeel voor een bedrag van zo’n 25 miljoen euro worden afgeschreven. Samen verdampt hiermee een bedrag van zo’n 88 miljoen euro.

Ook Lindberg beklaagt zich over de nu ontstane situatie. Hij vindt zijn eigen directie, zijn Raad van Commissarissen en DNB incompetent. Hij spreekt over ‘mismanagement’, ‘wanbeleid’ en het ‘verduisteren van gelden’. Deze uitspraken geven de Stichting weinig vertrouwen dat hij bij zal gaan storten om Conservatrix weer op het vereiste solvabiliteitsniveau terug te krijgen.

Voor de Stichting is het onbegrijpelijk dat deze schikking met deze gevolgen heeft plaatsgevonden. En dus dat het gevecht tussen de Amerikaanse en de Nederlandse toezichthouders door DNB is verloren. Waarom zijn de belangen van Amerikaanse polishouders boven die van Nederlandse polishouders gesteld? En waarom is DNB überhaupt in zee gegaan met Greg Lindberg en zijn bedrijven? Dit zijn vragen waarop momenteel nog steeds geen antwoorden zijn. De Stichting gaat door met haar zoektocht.

 

 

Meer informatie:

Uitspraak rechtbank CBL (27-07-2019)
Brief aan polishouders CBL (03-07-2019)
Artikel Findinet (23-07-2020)