Greg Lindberg: DNB komt haar afspraken niet na!

22-10-2020

Greg Lindberg is boos! Op De Nederlandse Bank (DNB) en op zijn eigen mensen. En dat laat hij weten via een persbericht dat hij afgelopen dinsdag via PR-bureau Huijskens heeft laten verspreiden onder Nederlandse media. Daarin krijgen DNB, zijn eigen directie en zijn eigen Raad van Commissarissen er flink van langs. Er wordt gesproken over ‘mismanagement’, ‘wanbeleid’ en het ‘verduisteren van gelden’. Afspraken met DNB zijn volgens hem geschonden en er vindt geen communicatie plaats met zijn eigen directie en Raad van Commissarissen.

 

Lindberg mag niet beleggen van DNB

In haar persbericht noemt Lindberg het niet nakomen van gemaakte afspraken door DNB als grootste oorzaak van de nu ontstane situatie. Volgens Lindberg was het mogen investeren in hoger renderende onderhandse leningen de enige manier om Conservatrix terug te brengen naar een goede solvabiliteit. En daarover werden door Lindberg bij de overdracht afspraken gemaakt met DNB.

De directie en Raad van Commissarissen van Conservatrix zouden het Lindberg ook moeilijk hebben gemaakt door niet alle mogelijkheden te hebben benut om deze afspraken af te dwingen, waardoor de belangen van alle belanghebbenden zijn geschaad.

 

Lindberg heeft geen invloed op zijn directie en RvC

Bijzonder is natuurlijk dat Lindberg er blijkbaar een persbericht voor nodig heeft om zijn ongenoegen over zijn eigen directie en Raad van Commissarissen kenbaar te maken. Dat zegt veel over de huidige situatie en over de communicatie die plaatsvindt tussen deze organen.

Lindberg beklaagd zich over het feit dat hij sinds 2017 geen operationele controle heeft over Conservatrix. Ook dat hij sinds oktober 2019 geen vertegenwoordiging heeft in zijn Raad van Commissarissen. En daar bovenop is er nu dus ook nog eens een Wft-curator aangesteld. Deze stellingen bevestigen het beeld van de Stichting dat DNB al veel langer de regie over Conservatrix heeft.

Lindberg vervolgt dat er zonder zijn toestemming een mislukt verkoopproces is uitgevoerd in 2020. Ook dat de directie, met de uitdrukkelijke steun van DNB, eenzijdig een herverzekeringscontract heeft opgezegd dat uiteindelijk als basis werd gebruikt om Conservatrix onder curatele te stellen. Dit alles gebeurde zonder toestemming van de aandeelhouder van Conservatrix. Lindberg noemt dat daarbij zelfs bedragen zijn verduisterd.

 

Juridische procedure tegen DNB

Lindberg maakt in zijn verklaring melding van het voornemen van DNB om polishouders te korten op hun aanspraken. Lindberg maakt tevens melding van een juridische strijd om dat te willen voorkomen. Wat dat betreft zijn de Stichting en Lindberg het met elkaar eens, want het kan niet zo zijn dat al deze ellende in de schoot van polishouders wordt geschoven. Echter, of Lindberg voor de Stichting een prettige partner is lijkt tenminste discutabel te noemen bezien vanuit zijn recente veroordeling. Daarnaast zegt Lindberg op te willen komen voor zijn eigen belangen. Op welke manier Lindberg dit wil doen en wat daarvan het gevolg is maakt hij nog niet bekend.

 

Positie Stichting

De Stichting heeft Conservatrix en DNB al eerder verzocht om inzicht in de afspraken die met Lindberg werden gemaakt, maar daarop werd tot op heden niet gereageerd door Conservatrix en door DNB.

De Stichting is vooral benieuwd hoe DNB dit allemaal zo ver heeft kunnen laten komen, hoe ze ooit in zee heeft kunnen gaan met Lindberg, waarom de herverzekeringsovereenkomst werd beëindigd en of ze echt van plan is om de rekening van deze ellende onder de neus van polishouders te gaan schuiven. Conservatrix werd door DNB immers ‘in veilige haven’ gebracht en DNB voert reeds jarenlang de regie binnen Conservatrix zo wordt ook nu weer duidelijk. Mocht dit gebeuren dan zal de Stichting tot verdere en stevigere actie overgaan.

 

Relevante documenten:

Persbericht Greg Lindberg (20-10-2020)
Brief van Conservatrix aan Stichting (01-07-2020)
Brief van Stichting aan Conservatrix (20-05-2020)
Brief van Stichting aan DNB (10-07-2020)
Mailbericht van DNB aan Stichting (22-07-2020)