Intens treurig: curatoren verwachten 10% tot 40% te moeten korten…

17-12-2020

Vandaag maken de curatoren van Conservatrix bekend dat ze verwachten dat de aanspraken van polishouders gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90% op basis van een nieuw besluit. De curatoren hebben er een voorkeur voor dat de korting gebeurt in combinatie met een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. De curatoren onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal volgens hen vier tot zes maanden in beslag nemen. Dit staat in het eerste openbare verslag dat de curatoren vandaag hebben uitgebracht.

Conservatrix heeft volgens de curatoren onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen. Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders. Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders volgens de curatoren onvermijdelijk. Daarbij worstelen de curatoren met een nieuw ‘Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement‘. Een nieuw besluit wat bovenop de afschaffing van de ‘Opvangregeling voor levensverzekeraars‘ is gekomen. En een besluit wat geldt in aanvulling op de faillissementswet en dan in het bijzonder op artikel 213m, lid 3.

Het uiteindelijke kortingspercentage hangt volgens de curatoren af van de verdere ontwikkelingen. De curatoren zullen elke drie maanden een openbaar verslag uitbrengen waarin nadere informatie over het faillissement zal worden verstrekt.

De curatoren zijn inmiddels al enkele weken bezig met hun studie en met de uitwerking. Ook de Stichting zal zich nu in dit nieuwe besluit gaan verdiepen. Opvallend is dat er veel nieuwe regelingen, afgeschafte regelingen, wetten en andere noviteiten zijn. Opvallend, omdat een verzekeraar bijna nooit failliet gaat (de laatste verzekeraar was levensverzekeraar Vie d’Or in de jaren ’90). Is dit toeval of is er meer aan de hand?

 

Meer informatie

Openbaar verslag curatoren (nummer 1 – december 2020)
Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement
Faillissementswet, artikel 213m, lid 3