Jan en Corry met 30% gekort op hun inkomen!

10-03-2021

Sinds 1 maart jl. worden alle polishouders, die een periodieke pensioen en/of lijfrente uitkering van Conservatrix ontvangen, met 30% gekort op hun uitkering. En dat doet die polishouders erg veel pijn…

Zo ook Jan (74) en Corry (72) Janssen uit Renkum. Jan heeft zijn leven lang hard gewerkt in de confectiekleding en hij heeft daarbij een pensioen opgebouwd. Hij dacht onbezorgd zijn pensioen te kunnen ontvangen. In de afgelopen jaren was dit ongeveer 2.000 euro bruto per maand. Voor Jan en Corry een noodzakelijk bedrag bovenop hun AOW, omdat ze naast hun woonlasten en steeds duurder wordende dagelijkse uitgaven eens in de zoveel tijd van hun oude dag willen genieten. Dit doen ze door samen leuke dingen te doen. Jan en Corry fietsen door Nederland en maken dan graag gebruik van lokale faciliteiten. Jan is wat minder ter been en bezoekt regelmatig een ziekenhuis. De uitjes met zijn Corry zijn voor hem heel belangrijk.

In december ontvangen Jan en Corry uit het niets en als een donderslag bij heldere hemel een brief van verzekeraar Conservatrix. Daarin staat dat de verzekeraar waar zij hun pensioen hebben ondergebracht failliet is gegaan: “Dat heeft tot gevolg dat uw pensioen gekort gaat worden, het spijt ons.”. In februari komt de bevestiging dat de korting door de curatoren met ingang van 1 maart 2021 is vastgesteld op 30%: “Het spijt ons.”. Jan en Corry ontvangen dus nog maar 1.400 euro pensioen en moeten afwachten of ze in de toekomst nog een nabetaling gaan ontvangen. Als ze dat al mee mogen maken…

Jan en Corry worden dus elke maand bestolen van 600 euro van hun spaargeld voor hun oude dag en dat levenslang! Van Conservatrix hoorden ze nooit wat, de curatoren van Conservatrix zeggen: “Sorry!”, De Nederlandsche Bank (DNB) zegt: “Dat ze gebonden is aan haar wettelijke geheimhouding.” en de minister van Financiën heeft het over: “… een bittere pil …” en een “… hard gelag …”. Jan en Corry snappen er niets van.

Jan en Corry voelen zich een beetje gesteund door een paar politieke partijen die kritische vragen stellen, maar vragen zich wel af in hoeverre die vragen echt gaan resulteren in actie voor hen. Jan en Corry voelen zich op dit moment heel erg in de kou gezet. En waarom?

Bij het beantwoorden van de vragen van Kamerleden wordt veelal verwezen naar de toekomstige evaluatie, terwijl de vragen van Kamerleden zeer concreet zijn. Jan geef hieronder een aantal voorbeelden:

Vraag: Wat gaat de minister van Financiën en de Nederlandsche Bank (DNB) nu doen om hun recht en dat van de polishouders te halen? Antwoord: Dat is aan de curatoren, aangezien ik geen partij ben.

Vraag: Wij maken ons zorgen over de belangen van de gewone mensen worden geschaad en de overheid hier haar handen van aftrekt? Antwoord: In 2017 was de financiële positie voldoende, na 2017 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor de positie verslechterde enz enz. DNB heeft actie genomen, helaas hebben die acties niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Dat is dus geen antwoord op de vraag. Maar een verklaring van het tekortschieten van het overheidstoezicht.

Vraag: Als mensen straks worden geconfronteerd met een inkomsten teruggang van 30% en zij komen in de problemen door bijvoorbeeld hoge vaste lasten, bij wie kunnen zij dan terecht? Antwoord: Er is op dit moment sprake van een onzekere tijd voor de polishouders en dat is een bittere pil. De curatoren hebben tot taak de belangen enz.enz.

Dat is dus geen antwoord op de vraag, hier staat eigenlijk: “Bekijk het maar!”.

Vraag: Acht de minister het acceptabel dat zij 30% van hun aanspraken verliezen? Antwoord: Het is aan de curatoren!

Vraag: Als uit het onderzoek blijkt dat de DNB heeft gefaald in haar toezicht, is zij dan aansprakelijk voor de schade? Kunnen polishouders de schade op DNB verhalen? Antwoord: Ik wil niet op de uitkomsten van de evaluatie vooruitlopen.

Dat is dus ook geen antwoord op de vraag, bovendien zal zo’n onderzoek lange tijd duren. Jan denkt dat Corry en hij daar niets aan zullen gaan hebben.

Jan weet eigenlijk niet goed meer wat hij moet en kan doen. En zo zijn er veel voorbeelden die binnenkomen in de mailbox van de Stichting. Allemaal verhalen van polishouders die direct of indirect worden gepakt, zonder dat ze zelf enige invloed hadden om ellende te voorkomen of invloed hebben om ellende te herstellen. En precies daarom doet de Stichting wat ze doet. Namelijk inzichtelijk maken van wat er aan de hand is en partijen daarop wijzen. En dat is heel hard nodig!

 

Meer informatie:

Kamerbrief beantwoording schriftelijk overleg (04-03-2021)
Schriftelijk overleg (08-02-2021)