Juridische analyse deel 1: Kan Conservatrix failliet gaan?

09-06-2020

Door de negatieve berichten die we lezen en horen over Conservatrix, maken we ons zorgen over onze polissen en dus over ons geld. Maar zijn die zorgen ook terecht vanuit juridisch oogpunt? Waar hebben we als polishouders eigenlijk recht op? Worden we misschien beschermd door de Nederlandse Staat? En/of door De Nederlandsche Bank (DNB)? De antwoorden op dit soort vragen werken we uit in een juridische analyse. De vragen en antwoorden zullen ook worden toegevoegd aan onze FAQ.

In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan de vraag:

 

Kan Conservatrix failliet gaan?

Ja, dat kan. Ondanks de bijzondere en belangrijke functie van de verzekeringsovereenkomst en het vertrouwen dat de verzekeringnemer daarin moet kunnen hebben, is een verzekeraar een commercieel bedrijf. Dus kan een verzekeraar, net als andere commerciële bedrijven, failliet gaan.

Maar vanwege de belangrijke functie van verzekeraars heeft de wetgever specifieke regelgeving (de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars) opgesteld om in te grijpen bij verzekeraars die in moeilijkheden verkeren. Deze wet geeft vergaande rechten aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), om in te grijpen bij een verzekeraar als dat nodig is. Het uitgangspunt van de wet is dat een verzekeraar nog steeds failliet zal moeten kunnen gaan en dus niet koste wat kost overeind gehouden moet worden. En dat de rechten van de polishouders wel zo goed mogelijk beschermd moeten worden.

 

Unieke positie Conservatrix

Bijzonder aan de situatie bij Conservatrix is dat DNB al eerder ingegrepen heeft bij Conservatrix. En dat DNB Conservatrix daarbij volgens eigen zeggen “in veilige haven” heeft gebracht. DNB was dus degene die de aandelen van Conservatrix heeft overgedragen aan het Eli Global van Greg Lindberg. Wanneer we de missie van DNB daarop nalezen, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat Conservatrix zich nu in deze benarde positie bevindt. DNB maakt zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

Daar komt bij dat de overdracht van Conservatrix “is gedaan in overeenstemming met de Minister van Financiën”. Destijds was dat Jeroen Dijsselbloem. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij minister van Financiën in het kabinet-Rutte II.

De sterke betrokkenheid en regierol die beide instanties (DNB en het Ministerie van Financiën) hebben en hadden zorgt ervoor dat Conservatrix zich momenteel in een unieke situatie bevindt.

 

Voldoen aan verplichtingen

De Stichting benadrukt dat er geen berichten bekend zijn waaruit zou blijken dat Conservatrix niet aan haar verplichtingen zou voldoen. Daar komt bij dat Conservatrix, volgens haar eigen Solvency and Financial Condition Report over 2019, over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen op de korte en middellange termijn te voldoen. Dat, in combinatie met de unieke positie van Conservatrix, maakt het scenario van faillissement van Conservatrix volgens ons niet aannemelijk.

 

Relevante documenten:

Solvency and Financial Condition Report 2019
Persbericht DNB (15-05-2017)
Brief Minister Dijsselbloem aan Tweede Kamer (15-05-2017)