Kamerleden krijgen wel inzicht in ‘Confirmation letter’

06-02-2021

Op vrijdag 29 januari 2021 heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, antwoord gegeven op vragen van kamerleden Omzigt en Slootweg (beiden CDA) inzake Conservatrix. In dat antwoord wordt o.a. melding gemaakt van de uitbreiding van de onderzoeksperiode en wordt ingegaan op de ‘Confirmation letter’.

 

Wat is de ‘Confirmation letter’?

De voorwaarden waaronder de aandelen van Conservatrix zijn overgaan naar Trier Holding B.V., een vennootschap van Greg Lindberg, waren uitgewerkt in een eenzijdige verklaring van Trier. Deze verklaring heeft als titel “confirmation letter to the Dutch Central Bank for the transfer of the shares in Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V.”. Deze verklaring is een juridisch bindend document waarin de afspraken werden vastgelegd tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en Trier. In dat document heeft Trier zich onder andere verbonden aan het behoud door Conservatrix van een minimale solvabiliteitsratio van 135%. Als bekend vond die gedwongen overdracht op verzoek van DNB en in afstemming met de minister van Financiën plaats in 2017.

 

Bijstortverplichting niet nagekomen

Uit het feitenrelaas van DNB van 8 december 2020 blijkt dat zowel Conservatrix als DNB Trier meerdere keren zouden hebben gewezen op de bijstortverplichting. Trier gaf vervolgens herhaaldelijk te kennen hieraan niet te willen voldoen. Vervolgens is Conservatrix in december 2019 een (juridische) procedure gestart gericht op een veroordeling tot nakoming van de bijstortverplichting. Die procedure heeft echter tot op heden niet in een storting door de aandeelhouder geresulteerd. De brief van de minister gaat verder niet in op de kwaliteit van de afspraken die door DNB werden gemaakt. Met andere woorden, waren de gemaakte afspraken écht juridisch afdwingbaar? Ook is onbekend of de herverzekeringsconstructie onderdeel was van de confirmation letter.

 

Status juridische procedures

Wat nu vandaag de status is van de genoemde procedures is onbekend. De minister schrijft in haar brief over “lopende juridische procedures” en maakt daarom de inhoud van de confirmation letter niet openbaar. Volgens de minister zou openbaarmaking van deze documenten de genoemde procedures kunnen beïnvloeden. En dat zou volgens de minister nadelige gevolgen voor polishouders kunnen hebben. Waarom dat zo is wordt verder niet kenbaar gemaakt. Ook is onbekend waarom niet DNB maar Conservatrix deze procedure voert.

Een vraag van de Stichting is ook waarom er door DNB niet eerst is gewacht op de uitkomst van de procedures, voordat het faillissement van Conservatrix werd aangevraagd. Is de uitkomst van de procedure mogelijk al bekend? Of hebben DNB en de minister van Financiën geen vertrouwen in de uitkomst? Waren de afspraken die door DNB werden gemaakt dan niet afdwingbaar genoeg?

De Stichting probeert al sinds haar oprichting inzicht te krijgen in de confirmation letter. De Stichting deed daartoe diverse verzoeken bij Conservatrix en bij DNB. Tot nu toe zonder succes. De Stichting blijft vragen om dat inzicht, omdat daarmee het handelen van beide hoofdrolspelers (DNB en Greg Lindberg’s Trier Holding B.V.) inzichtelijk wordt voor de getroffen polishouders. En daar hebben ze simpelweg recht op.

 

Meer informatie

Vragen Omtzigt en Slootweg Conservatrix (11-01-2021)
Antwoord op vragen Omtzigt en Slootweg Conservatrix (29-01-2021)
Feitenoverzicht DNB faillissement Conservatrix (08-12-2020)