Klacht ingediend bij Nationale Ombudsman

15-05-2021

De Stichting heeft vandaag een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Het belangrijkste onderdeel van het werk van de Ombudsman is het helpen van burgers als het misgaat tussen hen en de overheid. Door ze te ondersteunen met adviezen en het geven van praktische handvatten. Door burgers de weg te wijzen naar het juiste loket en als dat nodig is nader onderzoek te doen.

De Nationale Ombudsman daagt overheden uit anders te kijken naar hun dienstverlening en processen. Dat doet hij door te kijken naar wat overheden doen en hen aan te spreken om bepaalde zaken te verbeteren en vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen. Zodat de belangen van de burger altijd gerespecteerd worden en onderdeel zijn in alles wat de overheid doet. Daarnaast ondersteunt de Ombudsman professionals om mensen die in de knel komen, beter te helpen. Als het misgaat tussen burger en overheid kan de Ombudsman tussenbeide komen, bemiddelen of onderzoek instellen. Ook kan de Ombudsman op eigen initiatief structurele problemen aandacht geven.

In het Jaarverslag van de Nationale Ombudsman over 2020 is het volgende te lezen: “De Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman zijn er om in te grijpen als het misgaat tussen overheid en burger. Juist burgers die kwetsbaar zijn en moeite hebben om mee te doen in de samenleving, verdienen de aandacht van de overheid en van ons. Die aandacht is hard nodig. De relatie tussen burger en overheid stond afgelopen jaar onder druk. Niet alleen door de coronacrisis. De affaire rond de kinderopvangtoeslagen heeft laten zien wat er gebeurt als de overheid burgers niet vertrouwt. En hoe schadelijk dit is voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Het herstellen van het vertrouwen begint ermee dat de overheid haar werk goed doet. Burgers verwachten een behoorlijke behandeling van de overheid. Een overheid die eerlijk, simpel en begripvol is. Dat moet veel beter. En het kán ook veel beter.”. En dat is nu precies waar het ook bij Conservatrix en richting polishouders is misgegaan. Ambtenaren en politici die strak volgens de regels handelen, waarbij het helpen van mensen op de tweede plaats komt.

De Stichting vraagt in haar klacht om hulp en bemiddeling met als doel een oplossing te realiseren voor de 45.000 gedupeerde polishouders.

 

Meer informatie:

2021-05-15 Klacht Nationale Ombudsman