Koop uw polis niet zomaar af!

19-02-2021

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix een bericht geplaatst op de website van Conservatrix met daarin een oproep aan polishouders om niet te gemakkelijk over te gaan tot afkoop van hun polis. Volgens de curatoren zijn sinds het faillissement vele honderden verzoeken tot afkoop gedaan. Iedereen die een dergelijk verzoek tot afkoop heeft gedaan heeft een brief van de curatoren ontvangen waarin uiteen wordt gezet dat een uitkering bij afkoop vrijwel altijd lager ligt dan wanneer men niet afkoopt. De curatoren raden polishouders tevens aan om zich over een verzoek tot afkoop te laten adviseren door een financieel adviseur.

 

Meer informatie:

Bericht curatoren 19 februari 2021