Lindberg veroordeeld om 150 miljoen euro te betalen!

22-03-2021

Afgelopen vrijdag hebben de curatoren van Conservatrix het tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Daarin wordt onder andere melding gemaakt van de uitkomst van een op 31 januari 2020 gewezen arbitraal kort geding vonnis. In dat vonnis is Greg Lindberg, de uiteindelijke eigenaar van Conservatrix, veroordeeld om geld bij te storten om Conservatrix weer tenminste aan de afgesproken 135% solvabiliteitsnorm te laten voldoen. Deze veroordeling heeft volgens het verslag niet alleen betrekking op Greg Lindberg, maar ook op de bedrijven van Greg Lindberg.

In het verslag is ook te lezen dat de arbiter Lindberg en zijn bedrijven tevens heeft veroordeeld om, als er niet binnen 60 dagen aan deze verplichting zou worden voldaan, aan Conservatrix een dwangsom te betalen van 150 miljoen euro. Conservatrix heeft deze dwangsom direct na het vervallen van de termijn opgeëist.

Volgens het verslag lopen er nu twee procedures tussen Conservatrix en Greg Lindberg:

  1. De eerste procedure loopt bij het gerechtshof in Den Haag en is door Greg Lindberg aangespannen. In die procedure vordert hij vernietiging van de uitkomst van het gewezen arbitraal kort geding vonnis.
  2. De tweede procedure is een arbitrale bodemprocedure en is aangespannen door Conservatrix. Daarin wordt door Conservatrix dezelfde vordering als in het gewezen arbitraal kort geding vonnis ingesteld. Die procedure is door de curatoren voorlopig ‘on hold’ gesteld in afwachting van de beslissing in de eerste nu lopende procedure.

 

Waarom is Conservatrix dan toch failliet?

Ondanks de veroordeling van Greg Lindberg heeft De Nederlandsche Bank (DNB) toch het faillissement van Conservatrix aangevraagd. Met alle schadelijke en schandelijke gevolgen van dien…

Vernietiging van de uitkomst van het gewezen arbitraal kort geding vonnis is volgens de wet slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Eind juni 2021 vindt in deze procedure een mondelinge behandeling plaats. De voorbereidingen daartoe hebben al plaatsgevonden en de curatoren hebben besloten om deze procedure voort te zetten. Dat is goed nieuws voor polishouders.

De belangrijkste vraag voor de Stichting is waarom DNB er dan toch voor heeft gekozen om het faillissement van Conservatrix in december van 2020 aan te vragen. Met 150 miljoen euro waren polishouders nu niet gekort geweest. Waarom kon er niet op de uitkomst van deze procedure worden gewacht? De curatoren van Conservatrix vinden deze procedure de moeite waard om door te zetten, gold dat dan niet voor DNB? En waarom dan niet? Of wilde men gewoon van Greg Lindberg af?

Het is opvallend dat de curatoren van Conservatrix nu met dit nieuws naar buiten treden. Eerder werden door de minister van Financiën en door DNB geen uitspraken gedaan over deze procedures. Omdat openbaarmaking de genoemde procedures zou kunnen beïnvloeden.

De Stichting probeert al sinds haar oprichting inzicht te krijgen in de confirmation letter. De Stichting deed daartoe diverse verzoeken bij Conservatrix en bij DNB. Tot nu toe zonder succes. De Stichting blijft vragen om dat inzicht, omdat daarmee het handelen van beide hoofdrolspelers (DNB en Greg Linberg’s Trier Holding B.V.) inzichtelijk wordt voor de getroffen polishouders. En daar hebben ze simpelweg recht op.

 

Financiele stand van zaken

Bij het verslag van de curatoren is ook het Financieel & Actuarieel jaarrapport 2020 gevoegd, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 en per 28 februari 2021 is opgenomen. Daarin wordt onder andere duidelijk dat er schrikbarend veel kosten zijn gemaakt door Conservatrix voorafgaande aan het faillissement. Dit over de rug van de polishouders. De Stichting komt snel met een analyse van deze cijfers.

 

Overige stand van zaken

In het verslag wordt tevens melding gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de beoogde overdracht van de portefeuille, de procedures die van toepassing zijn op de afwikkeling van vorderingen van polishouders, de crediteurencommissie en het voorgenomen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van Conservatrix door de curatoren. Ook daarover meer in volgende nieuwsberichten.

 

Meer informatie

Openbaar verslag curatoren (nummer 2 – maart 2021)