Minister reageert uitvoerig, maar algemeen op kritische kamervragen

06-03-2021

Op donderdag 4 maart jl. heeft de minister van Financiën gereageerd op de kritische vragen van kamerleden. Dit gebeurde aan de hand van een zogenaamd ‘schriftelijk overleg’. De reactie van de minister is uitvoerig, maar ook zeer algemeen. In de brief van de minister wordt door de minister veelvuldig verwezen naar de onafhankelijke evaluatie die hij, samen met de raad van commissarissen van DNB, laat uitvoeren naar de gang van zaken bij Conservatrix. Hoopvol is dat de minister de evaluatie op korte termijn van start wil laten gaan.

Daarnaast zal hij de Tweede Kamer informeren over de opzet van de evaluatie en de keuze voor de onafhankelijke deskundigen die de evaluatie zullen gaan uitvoeren. Vervolgens kan de Tweede Kamer haar visie op de opdracht aan de evaluatiecommissie uitspreken. Dit gaat gepaard met de toezegging van de minister om eventuele wensen van de Tweede Kamer over te brengen aan de onafhankelijke deskundigen, met het verzoek om daar in hun onderzoek aandacht aan te besteden.

Ook hoopvol is dat de minister als aanleiding voor het komende onderzoek noemt: “Tenslotte merk ik op dat het feit dat Conservatrix failliet is gegaan, drie jaar na de overdracht aan Eli Global, vragen oproept, bijvoorbeeld over de afspraken die in mei 2017 met Eli Global zijn gemaakt en de gang van zaken rondom de herverzekering met het Amerikaanse CBL en vervolgens de retrocessieovereenkomst met een partij op Barbados.” en “Dit is, zoals ik al aangaf in mijn brief van 9 december, aanleiding om samen met de raad van commissarissen van DNB een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren naar de gang van zaken in de periode vanaf de overdracht van Conservatrix aan Trier tot aan het faillissement. Ik acht het van groot belang dat grondig onderzoek wordt gedaan zodat alle vragen kunnen worden beantwoord en daaruit lessen kunnen worden getrokken.”. Daarmee wordt nadrukkelijk ook de gedwongen overdracht en andere opties die Conservatrix had betrokken bij het onderzoek.

Irritant en onbegrijpelijk blijft dat dit onderzoek onder regie van de Raad van Commissarissen van DNB en de minister uitgevoerd gaat worden. Wat de Stichting betreft kan het onderzoek alleen maar uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij. Zoals bekend volgt het faillissement van Conservatrix op een roerige periode en na vele ingrepen door diezelfde toezichthouder. De regierol die DNB heeft gespeeld is tenminste bijzonder te noemen. En zoals bekend is de minister van Financiën eindverantwoordelijk voor het doen en laten van DNB. Zo ontstaat dat ‘de slager zijn eigen vlees gaat keuren’ en daarvan kan wat de Stichting betreft geen sprake zijn!

De Stichting onderwerpt deze brief van de minister aan een grondige analyse. Daarover binnenkort meer op deze website.

 

Meer informatie:

Kamerbrief beantwoording schriftelijk overleg (04-03-2021)
Schriftelijk overleg (08-02-2021)
Brief minister van Financiën faillissement Conservatrix (09-12-2020)
Feitenoverzicht DNB faillissement Conservatrix (08-12-2020)