Motie Nijboer om polishouders te compenseren

07-07-2021

Tijdens een plenair debat heeft het Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA een motie ingediend. De motie vraagt om compensatie voor alle polishouders. Deze motie ligt later deze week ter stemming voor bij alle kamerleden. In een reactie laat Nijboer weten dat hij hoopt steun te verkrijgen vanuit zijn collega’s voor dit belangrijke onderwerp.

De motie volgt op de uitnodiging van de Stichting door Tweede Kamer om informatie te verschaffen over het faillissement van Conservatrix en op een commissiedebat van de vaste commissie voor Financiën van 10 juni 2021.

 

De motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de gedupeerden van Conservatrix al maanden met 30 procent worden gekort,

Overwegende dat de polishouders niets konden doen aan het faillissement van Conservatrix en erop mochten vertrouwen dat hun pensioen en andere verzekeringen in vertrouwde handen waren,

Overwegende dat de opvangregeling levensverzekeraars voor hen een uitkomst had geboden, maar die net was afgeschaft,

Verzoekt het kabinet in overleg met DNB een voorstel uit te werken om polishouders te compenseren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijboer

 

Meer informatie:

2021-07-06 Motie van het lid Nijboer
2021-06-10 Conceptverslag Financiële markten