Verslag 2019, voor het eerst een negatief eigen vermogen

21-04-2020

Voor het eerst in de historie van Conservatrix wordt er een negatief eigen vermogen gerapporteerd. Dat staat te lezen in de Solvency and Financial Condition Report over 2019, als gepubliceerd door Conservatrix.

Er zijn twijfels over het onderpand dat Colorado Bankers Life toezegde op een Amerikaanse rekening te plaatsen. Afgesproken was dat 105% van de verzekeringsverplichtingen aan Nederlandse klanten (van 150 miljoen euro) zou zijn in liquide beleggingen. Nu blijkt dat de kwaliteit van het onderpand slechter is, een deel zit in slecht verhandelbare effecten (‘asset backed securities’). En tot nu toe heeft Colorado Bankers Life niet willen bijstorten. Dit alles staat haaks op eerdere toezeggingen en verklaringen van de directie van Conservatrix.

Het eigen vermogen kwam eind vorig jaar uit op -24,9 miljoen euro. De solvabiliteitsratio, die weergeeft hoeveel vermogen een verzekeraar heeft om op lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, eindigde op -80%. Eind 2018 eerder lag de solvabiliteit nog op 148%. Daarmee is duidelijk geworden dat de Amerikaanse eigenaar van Conservatrix, Eli Global, het van oorsprong Nederlandse bedrijf flink in de problemen heeft gebracht. En dat staat haaks op de eerdere berichten van hetzelfde Eli Global en haaks op berichten van De Nederlandse Bank dat Conservatrix in “veilige haven” zou zijn gebracht.

De Stichting is momenteel bezig met haar analyse van het Solvency and Financial Condition Report over 2019. Opvallend daarbij zijn ok de zeer hoge bedrijfskosten van deze kleine verzekeraar en de dubieuze rol die de eigenaar zou spelen in een omkopingszaak van een de republikeinse ‘Insurace Commissioner’ de heer Mike Causey uit North Carolina. Later volg hierover meer informatie vanuit de Stichting.

 

Relevante documenten:

Solvency and Financial Condition Report 2019