Nieuwe minister, meer begrip?

10-01-2022

Het kabinet-Rutte IV is op maandag 10 januari 2022 beëdigd. Dat was ook de datum waarop Sigrid Kaag het stokje overnam van Wopke Hoekstra als minister van Financiën.

Om nieuwe bewindspersonen in te werken wordt een zogenaamd ‘introductiedossier’ opgesteld. Dit om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie, achtergrondinformatie over het ministerie en uitleg over lopende onderwerpen.

Op pagina 40 en 41 van het introductiedossier is informatie over Conservatrix te vinden.

 

Meer informatie

2022-01-10 Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën