Nieuwsarchief

14-05-2021

Evaluatiecommissie gestart, polishouders doen er niet toe

Op 12 mei jl. heeft de demissionaire ministerraad ingestemd met het besluit om een evaluatiecommissie in te stellen. De commissie is met

22-03-2021

Lindberg veroordeeld om 150 miljoen euro te betalen!

Afgelopen vrijdag hebben de curatoren van Conservatrix het tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Daarin wordt

10-03-2021

Jan en Corry met 30% gekort op hun inkomen!

Sinds 1 maart jl. worden alle polishouders, die een periodieke pensioen en/of lijfrente uitkering van Conservatrix ontvangen, met 30% gekort op hun

06-03-2021

Minister reageert uitvoerig, maar algemeen op kritische kamervragen

Op donderdag 4 maart jl. heeft de minister van Financiën gereageerd op de kritische vragen van kamerleden. Dit gebeurde aan de hand van een

03-03-2021

Verzoek tot voorlopige Schuldeiserscommissie gehonoreerd!

Op 20 januari 2021 is een verzoek gedaan bij de Rechtbank Amsterdam tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie

22-02-2021

Jaarrekening 2019: opgemaakt, maar niet vastgesteld

Een jaarrekening van een verzekeraar komt doorgaans aan de hand van de volgende wettelijke volgorde tot stand: Opmaken van de jaarrekening: De

21-02-2021

DNB zag geen andere opties

Al voor het faillissement, op 10 juli 2020, schreef de Stichting een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) met daarin verschillende vragen over de

19-02-2021

Koop uw polis niet zomaar af!

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix een bericht geplaatst op de website van Conservatrix met daarin een oproep aan polishouders om niet te

11-02-2021

Tweede Kamer stelt kritische vragen aan Minister

De vaste commissie voor Financiën heeft op 8 februari 2021 enkele kritische vragen en opmerkingen aan de Minister van Financiën voorgelegd over