Polishouders met een premiebetalende verzekering worden extra fors gekort

06-09-2022

Als gevolg van de voorgenomen overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan het Engelse Waard Leven N.V. vinden forse ingrepen plaats op de aanspraken van polishouders van Conservatrix. Hoewel de nieuwe eigenaar veel geld zal gaan verdienen aan deze beoogde overname, valt nu al te concluderen dat een grote groep polishouders extra zal worden gekort. Het gaat dan om de groep polishouders met een premiebetalende verzekering, waarin kapitaalopbouw plaatsvindt.

 

Forse wijzigingen

Onder het mom van “dat deze ingrepen onvermijdelijk zouden zijn”, vinden de volgende wijzigingen in hun verzekering plaats:

  1. Op de reeds in de verzekering opgebouwde waarde, of op de tussentijds gegarandeerde waarde als die hoger is, wordt een korting van tussen de 10% en 11% toegepast.
  2. Het gegarandeerde kapitaal behorende bij nog in de toekomst te betalen premies wordt volledig geschrapt. Er worden dus geen garanties meer gegeven door Waard Leven.
  3. Het recht op rentewinstdeling voor de toekomst wordt volledig geschrapt.
  4. Op toekomstige premies wordt een rendement van 0,55% verleend. Dit is niet gegarandeerd en wordt verleend over het deel van de premie na aftrek van kosten en eventuele premies voor overlijdensrisico.

Vooral het rendement van 0,55% is schokkend te noemen. Veelal kenden deze polishouders gegarandeerde toezeggingen van 3%, 3,5% of soms 4%. Met een kans op meer, omdat de rentewinstdeling gebaseerd was op de gemiddelde hypotheekrente.

De korting pakt in deze groep dus vele malen forser uit dan vooraf gedacht. Al snel spreek je over kortingen van 80% of meer op de te verwachten opbrengst, bovenop de korting van 10% tot 11% die direct wordt doorgevoerd op de opgebouwde waarde. Onbekend is of polishouders ook voor dit deel een vordering op de failliete boedel van Conservatrix zullen houden.

Dit moet duidelijk worden voorafgaande en tijdens een zogenaamde verificatievergadering. Op deze vergadering zullen alle schuldeisers van Conservatrix worden vastgesteld en zal tevens worden vastgesteld wat iedere schuldeiser heeft te vorderen. De curatoren zullen alle schuldeisers voorafgaand aan de verificatievergadering informeren over de hoogte van hun vordering.

 

Lijfrente en KEW

Extra zuur is het voor die polishouders die een lijfrenteclausule of een KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) bepaling op hun verzekering aangetekend hebben. Voor deze groepen polishouders heeft deze overname mogelijk ook nog eens grote fiscale gevolgen. En deze groep polishouders kan ook niet gemakkelijk overstappen naar een alternatief. Het is afwachten of de curatoren van Conservatrix die gevolgen met de Belastingdienst hebben afgestemd en of er regelingen met de Belastingdienst zijn getroffen om deze groepen enigszins te beschermen en mogelijkheden te bieden.

 

Het proces

Alvorens deze nieuwe voorgenomen wijzigingen kunnen plaatsvinden, zal eerst De Nederlandsche Bank moeten worden gehoord over deze aanpassingen. De rechtbank Amsterdam dient vervolgens machtiging te verlenen en de rechters-commissarissen dienen vervolgens nog in te stemmen met de voorgenomen overdracht.

 

Meer informatie

Persbericht Conservatrix
Q & A Conservatrix