Radar doet uitgebreid onderzoek

02-02-2021

Gisterenavond heeft Radar uitgebreid aandacht besteedt aan de situatie van Conservatrix, de polishouders van Conservatrix en de unieke positie waarin beiden zich bevinden. Ook kwam in de uitzending goed naar voren hoe partijen (De Nederlandsche Bank (DNB) en de aandeelhouder van Conservatrix (Greg Lindberg)) druk bezig zijn met elkaar de schuld te geven van het verschrikkelijke faillissement. Polishouders hebben echter weinig boodschap aan dat gevecht en zijn vooral op zoek naar oplossingen waarmee hun schade kan worden voorkomen.

 

Opvangregeling afgeschaft

Het hoofdonderwerp van Radar was het wegvallen van de ‘Opvangregeling levensverzekeraars’ in 2019. De 71.000 polishouders van Conservatrix zouden in andere Europese landen gewoon gecompenseerd worden via garantieregelingen. Nederland schafte de bestaande opvangregeling in 2019 af. Daardoor staan de getroffen polishouders nu extra in de kou. In de studio vraagt presentator Antoinette Hertsenberg zich af waarom de regeling werd afgeschaft en waarom DNB niet ingreep toen het vangnet er nog wel was.

DNB heeft bij Radar laten weten vanwege de geheimhoudingsplicht niet te kunnen reageren op zaken omtrent het faillissement van Conservatrix. Op de vraag waarom een stroppenpot gevuld door verzekeraars als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien zegt de toezichthouder: “Er kan ook sprake zijn van staatssteun indien private partijen wettelijk verplicht zijn om bij te springen. Hiervan was sprake bij de opvangregeling. Het is dus niet noodzakelijk voor de kwalificatie als staatssteun dat de middelen van de overheid zelf afkomstig zijn.”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij het programma ook gereageerd op de afschaffing van het opvangnet. “Een van de redenen waarom de opvangregeling werd beëindigd – behalve dat hij alleen soelaas kon bieden voor relatief kleine levensverzekeraars – was strijdigheid met het Europese mededingingsrecht. Bij de opvangregeling werd een potentieel nieuwe concurrent in het zadel gehesen, in tegenstelling tot het depositogarantiestelsel waar geld over rekeninghouders verdeeld wordt en de betreffende rechtspersoon niet meer bestaat.”.

 

Opnieuw optuigen en met terugwerkende kracht

Het vangnet voor polishouders van failliete levensverzekeraars moet met terugwerkende kracht opnieuw worden opgetuigd. Daarvoor pleitte oud-directeur van het Verbond van Verzekeraars Eric Fischer gisteren in de uitzending van Radar. Fischer liet zich daar in stevige bewoordingen uit over de rol van DNB in het dossier Conservatrix. Fischer reageert: “DNB zegt: wij volgen alleen maar regeltjes.”. Volgens hem zou de toezichthouder zich verschuilen achter het kabinet en de bureaucratie.

Fischer wordt in de uitzending gevraagd naar zijn gedachten over het in stilte afschaffen van de vangnetregeling voor polishouders. “Ik vind dat onbegrijpelijk. De reden die ik gehoord heb is dat het niet meer mocht van Europa. Dan moet je als een gek gaan werken aan een opvangregeling die wel aan de regels voldoet. Dat is kennelijk niet gebeurd.”. De voormalig directeur van de branchevereniging van verzekeraars verbaasd zich erover dat het afschaffen van de regeling niet bekend is gemaakt. “Dat is natuurlijk helemaal vreselijk. Dat betekent dat mensen zich nergens op hebben kunnen voorbereiden. Ik vind dat laakbaar en onzorgvuldig.”.

 

Meer informatie:

Uitzending en achtergronden uitzending Radar