Relevante documenten

Met betrekking tot Conservatrix

Jaarrekeningen Conservatrix:

Jaarrekening Conservatrix 2017
Jaarrekening Conservatrix 2018
Jaarrekening Conservatrix 2019
Jaarrekening Conservatrix 2019 – verklaring directie
Jaarrekening Conservatrix 2020 – opgesteld door de curatoren

 

SFCR Conservatrix:

Solvency and Financial Condition Report 2018
2020-04-21 Solvency and Financial Condition Report 2019
2020-07-01 Solvency and Financial Condition Report 2019 (versie 2)
2020-08-07 Solvency and Financial Condition Report 2019 (versie 3)

 

Gedwongen overdracht Conservatrix:

2017-03-20 Brief DNB overeenstemming ministerie van Financiën
2017-03-22 Brief ministerie van Financiën akkoord aan DNB
2017-05-15 Beschikking Rechtbank Amsterdam
2017-05-15 Uitspraak rechtbank Amsterdam (bericht aan Tweede Kamer)
2017-05-15 Persbericht Conservatrix
2017-05-15 Persbericht DNB

 

Colorado Bankers Life:

Report by Management Colorado Bankers 2017
2019-07-27 Uitspraak rechtbank CBL
2019-07-03 Brief aan polishouders CBL

 

Global Growth (voorheen Eli Global):

2020-10-20 Persbericht Global Growth
2021-02-01 Persbericht Global Growth

 

Faillissement Conservatrix:

2020-12-08 Feitenoverzicht De Nederlandsche Bank
2020-12-09 Brief van de minister aan de Tweede Kamer
2020-12-11 Vonnis faillissement Conservatrix

 

Curatoren Conservatrix:

2020-12-17 Eerste openbare verslag curatoren
2021-03-19 Tweede openbare verslag curatoren
2021-03-19 Financieel Actuarieel Rapport 2020
2021-06-23 Derde openbare verslag curatoren
2021-06-23 Financieel Actuarieel Rapport Q1 2021
2021-09-20 Vierde openbare verslag curatoren
2021-09-20 Financieel Actuarieel Rapport Q2 2021

 

Opvangregeling voor levensverzekeraars:

Opvangregeling voor levensverzekeraars
2020-12-17 Opinion on the 2020 review of Solvency II (hoofdstuk 13)

 

Tweede Kamer:

2021-01-11 Vragen Omtzigt en Slootweg Conservatrix
2021-01-29 Antwoord op vragen Omtzigt en Slootweg Conservatrix
2021-02-08 Schriftelijk overleg
2021-03-04 Kamerbrief beantwoording schriftelijk overleg
2021-05-12 Kamerbrief Instelling Evaluatiecommissie
2021-06-06 Rondetafelgesprek
2021-06-10 Conceptverslag Financiële markten
2021-07-06 Motie van het lid Nijboer

 

Evaluatiecommissie:

2021-05-12 Instellingsbesluit Evaluatiecommissie
2021-09-06 Vastgesteld gespreksverslag Stichting Polishouders Conservatrix