Stichting Polishouders Conservatrix

Samen staan we sterker!

Waarom Stichting Polishouders Conservatrix?

De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen. Als polishouder kunt u zich vrijblijvend bij de Stichting aanmelden. Om de doelstelling van de Stichting te realiseren is het belangrijk dat ook u zich aanmeldt! Samen staan we immers sterker!

Wat is er aan de hand bij Conservatrix?

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen.

Belangen van polishouders centraal

Een groep met bezorgde polishouders heeft zich verenigd in de Stichting Polishouders Conservatrix. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77627083 en heeft de volgende doelstelling vastgelegd in haar akte van oprichting:

“De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van individuele polishouders door open en transparant inzicht te verkrijgen in de activiteiten van Conservatrix en te bevorderen dat Conservatrix haar afspraken op grond van de met de individuele polishouders gesloten verzekeringen nakomt. Dit geldt tevens voor een eventuele rechtsopvolger van Conservatrix.”

De akte van oprichting van de Stichting is hier te vinden (2020-03-13 Akte van oprichting Stichting Polishouders Conservatrix).

 

Activiteiten voor polishouders

Het draait bij de Stichting uitsluitend om de belangen van polishouders. Hun belang:

  1. dat Conservatrix haar afspraken nakomt: de harde toezeggingen (verzekerde kapitalen en garanties) en de zachte toezeggingen (de ontwikkeling van de winst en het rendement in de portefeuille met hypotheken) en
  2. dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt: financieel en op het vlak van het bestuur.

De Stichting doet dit door polishouders met elkaar in verbinding te brengen en door inzichtelijk te maken wat er bij Conservatrix gebeurt.

Deze website publiceert daartoe alle relevante informatie. De Stichting stelt vragen aan Conservatrix, aan de herverzekeraars achter Conservatrix, aan DNB, aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en aan de overheid (het Ministerie van Financiën). Alle stukken worden gepubliceerd, evenals alle (toekomstige) communicatie met eerdergenoemde organisaties. Het collectief van bezorgde polishouders wordt gebruikt om de eerdergenoemde partijen te motiveren om antwoorden te geven op alle relevante vragen. Alle acties van de Stichting zijn te volgen op de pagina ‘Activiteiten‘.

De Stichting heeft geen enkel winstbelang. Voor een verantwoording van de inkomsten en uitgaven, zie de jaarrekening over het boekjaar 2020.

Help de Stichting!

Sinds begin 2020 is de Stichting actief. Door het faillissement van Conservatrix veranderde er ineens erg veel voor polishouders, maar ook voor de Stichting. Het aantal aangemelde belanghebbenden steeg explosief! Daarnaast hebben we, ondanks de hulp van inmiddels heel wat vrijwilligers, ook hulp in moet roepen van externe partijen. Tot nu toe hebben we de bijbehorende kosten met een aantal mensen op kunnen vangen. We vragen u om, indien u vindt dat de Stichting goed werk verricht en u een kleine bijdrage kunt missen, vrijblijvend een donatie te doen. Met dat geld kunnen we actief verder in onze strijd.