Tweede gesprek Stichting met Evaluatiecommissie

04-10-2021

Op 2 juni j.l. spraken de voorzitter van de Stichting en de juridisch adviseur van de Stichting met de Evaluatiecommissie over de nare gevolgen van het verschrikkelijke faillissement voor polishouders. De Stichting gaf tijdens het gesprek tekst en uitleg over de reeks aan bizarre gebeurtenissen en de Stichting vroeg aandacht voor:

  1. De alternatieven ten tijde van de keuze voor de gedwongen overdracht.
  2. De geheimhouding van de confirmation letter.
  3. De onafhankelijkheid van het onderzoek.
  4. De aanpak van het onderzoek.

Meer informatie daarover is te vinden in het eerder gepubliceerde nieuwsbericht ‘Stichting gevraagd om kennismaking met Evaluatiecommissie‘.

 

De inhoud van het tweede gesprek

Op 6 september jl. heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen de Stichting en de Evaluatiecommissie. Tijdens dat gesprek is de Evaluatiecommissie dieper op een aantal onderwerpen ingegaan, in het bijzonder op de alternatieven ten tijde van de keuze voor de gedwongen overdracht.

Het belangrijkste verwijt van de Stichting richting De Nederlandsche Bank (DNB) is dat er sprake is geweest van tunnelvisie in de benadering van Conservatrix. Er is niet of te weinig gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld door het gunnen van meer tijd om het eigen vermogen te versterken of de mogelijkheid tot het inzetten van een en bloc wijziging. En dat DNB de keuze heeft gemaakt voor onteigening op wankele voorwaarden met een partij ten aanzien van wie DNB een eerdere overnamepoging van Conservatrix als te risicovol bestempelde.

De Stichting weet niet of DNB die eerdere overnamepoging als te risicovol bestempelde vanwege de voorwaarden van de beoogde overname, of vanwege de persoon van Lindberg. Hoe dan ook had DNB zeer voorzichtig moeten manoeuvreren. Want de bedoeling van de overname was om de polishouders in “veilige haven te brengen“. Dus had zij er in elk geval voor moeten zorgen dat er voor de overname door Lindberg voorwaarden werden gesteld waarvan zij de naleving ook daadwerkelijk kon afdwingen. Temeer omdat de bedrijven van Lindberg zich in landen bevonden waartoe het toezicht van DNB zich niet uitstrekt. 

De Evaluatiecommissie heeft een verslag gemaakt van het gesprek. Dat verslag is hier te vinden.

 

Meer informatie

2021-09-06 Vastgesteld gespreksverslag Stichting Polishouders Conservatrix