Tweede Kamer stelt kritische vragen aan Minister

11-02-2021

De vaste commissie voor Financiën heeft op 8 februari 2021 enkele kritische vragen en opmerkingen aan de Minister van Financiën voorgelegd over zijn op 9 december 2020 toegezonden brief met betrekking tot het faillissement van Conservatrix. De commissie voor Financiën behandelt de onderwerpen waarvoor de minister van Financiën of de staatssecretaris van Financiën eerstverantwoordelijk is.

Uit de vragen van de vaste commissie blijkt dat er brede interesse is onder de politieke partijen voor ons onderwerp. In het bijzonder de VVD, het CDA, de PvdA, D66, de SP, de ChristenUnie en 50PLUS lijken al behoorlijk aangehaakt op het onrecht wat polishouders is aangedaan. GroenLinks, de Partij voor de Dieren, SGP, DENK en Forum voor Democratie hebben blijkbaar nog geen interesse in ons onderwerp.

Vooral in de fracties van ChristenUnie, PvdA en 50PLUS worden, net als door de Stichting, vraagtekens gezet bij het aangekondigde “onafhankelijke” onderzoek door de minister. Op dat vlak is nog veel werk te verzetten door de Stichting. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ‘de slager zijn eigen vlees gaat keuren’. De Stichting wil echt onafhankelijk onderzoek naar de hoofdrolspelers in dit faillissement wat zoveel polishouders direct raakt.

De Stichting is in ieder geval wel blij met deze aandacht. De Stichting gaat de vragen van de fracties in de komende periode analyseren en proberen om de fracties verder gericht te informeren. Ook zal de Stichting proberen om de overige partijen te informeren over ons onderwerp.

 

Meer informatie:

Schriftelijk overleg – Kamerstuk 29507-152 (08-02-2021)
Brief minister van Financiën faillissement Conservatrix (09-12-2020)
Feitenoverzicht DNB faillissement Conservatrix (08-12-2020)