Uitkeringspercentage naar 80%

19-11-2021

Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan. Dit is vanavond te lezen op de website van Conservatrix.

 

Sigaar uit eigen doos

Volgens de curatoren is de verhoging van 70% naar 80% het gevolg van positieve ontwikkelingen ten aanzien van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix in de eerste drie kwartalen van 2021. En daarom heeft de rechter-commissarissen op verzoek van de curatoren toestemming verleend om het tussentijdse uitkeringspercentage te verhogen.

De Stichting is blij met de verhoging voor mensen die nu geconfronteerd worden met een verzekerd voorval of die nu reeds te maken hebben met periodieke uitkeringen. Echter, de verhoging is nog steeds veel te karig en het gevolg van een stevige extra korting die eerder bij andere polishouders werd doorgevoerd.

Polishouders met een garantie en/of winstdelingsregeling zijn sinds 1 juli 2021 immers extra gekort. Dat maakten de curatoren bekend in hun derde openbare verslag. Dat ‘besluit’ van de curatoren heeft geleid tot een substantiële verlaging van de technische voorzieningen, waardoor het vermogenstekort van Conservatrix is afgenomen.

Het ‘besluit’ van de curatoren is overigens nog niet definitief genomen. Dit besluit kan formeel pas worden genomen als er om goedkeuring voor de overdracht van de portefeuille en de daarmee samenhangende wijziging van de polisvoorwaarden wordt verzocht. En van een overdracht is nog geen sprake. Echter, in de cijfers moet volgens de curatoren rekening worden gehouden met wat onvermijdelijk is. Dat is volgens de curatoren dan ook de reden dat dit in het verslag vermeld staat.

 

Meer informatie:

Geen voortgang in overname, totale stilte …
Polishouders verliezen toekomstige garantie, winstdeling en soms zelfs hun polis!