Verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders ligt voor de hand (DNB)

13-10-2022

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert vandaag een analyse naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders in Nederland. Deze analyse volgt op een onderzoek van KPMG in opdracht van het Ministerie van Financiën met als doel om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het invoeren van een verzekeringsgarantiestelsel voor bepaalde verzekeringsproducten in Nederland. Ook om de haalbaarheid van de financiering van een verzekeringsgarantiestelsel voor deze verzekeringsproducten te onderzoeken.

In 2019 trad de Wet Herstel en Afwikkeling van Verzekeraars in werking in Nederland. Met deze wetgeving zou de bescherming van polishouders verbeterd zijn in het geval dat een verzekeraar in de problemen komt. Zo zouden bepaalde uitkeringen gecontinueerd kunnen worden in resolutie of tijdens faillissement van een verzekeraar en heeft DNB bevoegdheden gekregen om verzekeraars ordentelijk af te wikkelen, waarbij polishouders zoveel mogelijk worden ontzien. Toch kunnen polishouders nog steeds geconfronteerd worden met kortingen op hun polis. En daar weten de polishouders van Conservatrix alles van. In tegenstelling tot enkele omringende landen heeft Nederland hiervoor namelijk geen garantiestelsel. Nederland kent alleen een garantiestelsel voor deposito’s (depositogarantiestelsel, DGS) en beleggingen (beleggerscompensatie). Met een verzekeringsgarantiestelsel kan de continuïteit en/of waarde van verzekeringspolissen worden ondersteund.

Het ligt voor de hand om in ieder geval die verzekeringen te dekken, waarbij polishouders in financiële problemen kunnen komen als hun verzekeraar faalt aldus DNB. Dat zijn langlopende verzekeringen die voor polishouders belangrijk zijn voor pensioenopbouw, of waarvan de uitkeringen noodzakelijk kunnen zijn voor levensonderhoud: levensverzekeringen (inclusief collectieve pensioenverzekeringen), inkomensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Voor schade- en zorgverzekeringen zijn er in de wet al andere oplossingen geregeld, die polishouders beschermen tegen grote verliezen bij een faillissement van de verzekeraar.

Volgens DNB zijn er vormen van een verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders denkbaar die op een betaalbare manier polishouders aanvullende bescherming bieden. De vraag of er in Nederland een verzekeringsgarantiestelsel ingevoerd zou moeten worden is aan de politiek. De minister van Financiën heeft aangekondigd in gesprek te gaan met alle betrokkenen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders in Nederland.

Een nieuw verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders in Nederland komt voor polishouders van Conservatrix te laat. Zij zijn overgeleverd aan het verbeuren van de dwangsom die is opgelegd aan Greg Lindberg en de inspanningen van de curatoren van Conservatrix op dit vlak. Ook zijn zij afhankelijk van initiatieven van kamerleden zoals Henk Nijboer en Inge van Dijk in de richting van de minister van financiën. De Stichting blijft aandacht vragen voor dit onderwerp onder Tweede Kamerleden.

 

Meer informatie

2022-10-13 Analyse haalbaarheid betaalbaarheid Nederlands verzekeringsgarantiestel (DNB)
Een haalbaar en betaalbaar verzekeringsgarantiestelsel voor polishouders (nieuws)
Haalbaarheid en betaalbaarheid van een Nederlands verzekeringsgarantiestelsel (onderzoek)