Verzoek tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie

28-01-2021

Op 20 januari 2021 is een verzoek gedaan bij de Rechtbank Amsterdam tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie overeenkomstig artikel 74 van de Faillissementswet.

Het verzoek tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie is gedaan door de voorzitter van de Stichting (Dirk Jongmans) en door Mr. Geert Verschuur, beiden polishouder en crediteur in het faillissement van Conservatrix. Geert is jurist, heeft jarenlang als advocaat en partner gewerkt op een van de grotere advocatenkantoren van Zuid-Nederland en heeft ruime ervaring met de toepassing van de faillissementswet. Hij is tevens buitengewoon lid van Insolad (de vereniging van insolventie advocaten). De Stichting is blij met zijn kosteloze inzet voor de Stichting!

Bij de afwikkeling van een faillissement dient het belang van de gezamenlijke schuldeisers voorop te staan. In het kader van de verwezenlijking van dit belang staan diverse gereedschappen ter beschikking. Eén van deze gereedschappen is de Schuldeiserscommissie. Hoewel dit gereedschap lang niet in elk faillissement wordt gebruikt, kan het gebruik ervan zeker een meerwaarde vormen. In het bijzonder is dit het geval in omvangrijke en/of complexe faillissementen zoals nu in geval van het faillissement van Conservatrix.

De Schuldeiserscommissie verschaft schuldeisers de door de wetgever beoogde ‘invloed op de gang van zaken’. Deze invloed op het faillissement leidt tot betere, meer doordachte besluitvorming en het scheppen van draagvlak ten behoeve van de curatoren voor het verdedigen van moeilijke beslissingen. Dit alles onder de voorwaarde dat de commissie evenwichtig is samengesteld en zij haar bevoegdheden correct aanwendt.

Deze stap is genomen in overleg met de curatoren. Ook zij ondersteunen deze aanvraag en zien daarvan de toegevoegde waarde voor de afwikkeling van het faillissement.

De indieners hebben de volgende leden voor de commissie voorgesteld aan de Rechtbank:

  • de heer Boudewijn Maurits, ontvanger van een pensioenuitkering op basis van een pensioenverzekering,
  • de heer Arend de Vries, ontvanger van een werknemerspensioen,
  • de heer Geert Verschuur, houder van een premieplichtige spaarverzekering,
  • een nog te vinden persoon, houder van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering en
  • een nog te vinden persoon, crediteur behorend tot de overige crediteuren van Conservatrix.

Inmiddels hebben we van de Rechtbank begrepen dat het verzoek is aangekomen en in behandeling is genomen. Er zal naar alle waarschijnlijkheid een mondelinge behandeling worden bepaald, maar de datum is nog niet bekend.

Dit is een belangrijke en goede stap voor polishouders. Op deze wijze worden wij nog beter gehoord en hebben we dus invloed op de gang van zaken. Via deze website houden wij de bij de Stichting aangesloten polishouders blijvend op de hoogte van de voortgang.

 

Meer informatie:

Verzoek voorlopige commissie van schuldeisers (20-01-2021)