Verzoek tot voorlopige Schuldeiserscommissie gehonoreerd!

03-03-2021

Op 20 januari 2021 is een verzoek gedaan bij de Rechtbank Amsterdam tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie overeenkomstig artikel 74 van de Faillissementswet. De Schuldeiserscommissie verschaft schuldeisers de door de wetgever beoogde ‘invloed op de gang van zaken’.

De Rechtbank heeft vandaag besloten om het verzoek van de Stichting te honoreren. Daarbij zijn de drie door de Stichting voorgestelde leden door de Rechtbank goedgekeurd, namelijk:

  • de heer Boudewijn Maurits, ontvanger van een pensioenuitkering op basis van een pensioenverzekering,
  • de heer Arend de Vries, ontvanger van een werknemerspensioen en
  • de heer Geert Verschuur, houder van een premieplichtige spaarverzekering.

Dit is een belangrijke en goede stap voor polishouders. Op deze wijze worden wij nog beter gehoord en hebben we dus invloed op de gang van zaken. In de komende periode zullen afspraken worden gemaakt over de gegevensuitwisseling tussen de voorlopige Schuldeiserscommissie en de Stichting. Vanzelfsprekend vindt de communicatie daarover ook weer plaats door middel van deze website.

 

Meer informatie:

Verzoek tot het instellen van een voorlopige Schuldeiserscommissie (28-01-2021)
Beschikking rechtbank Amsterdam – Voorlopige commissie van schuldeisers (03-03-2021)