Vijf verzoeken van Stichting aan Minister

22-12-2020

De Stichting heeft vandaag een brief aan de minister van Financiën op de post gedaan. Dit naar aanleiding van de brief van de minister aan de Tweede Kamer met informatie over het faillissement van Conservatrix. In die brief maakt de minister melding van het besluit om een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren naar de gang van zaken bij Conservatrix. De brief van de minister ging gepaard met een feitenoverzicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

De brief van de minister aan de Tweede Kamer maakt ook melding van een verzoek tot het verkrijgen van financiële steun door de directie van Conservatrix en de argumentatie waarom hij geen gehoor heeft gegeven aan dat verzoek.

In de vandaag verstuurde brief aan de minister doet de Stichting vijf verzoeken:

  1. Betrekken van Stichting bij onafhankelijke evaluatie.
  2. Heroverwegen opdrachtgeverschap evaluatie.
  3. Onderzoek naar specifieke onderdelen binnen de te evalueren periode.
  4. Uitbreiding te evalueren periode.
  5. Verzoek tot financiële steun.

De eerste vier verzoeken hebben betrekking op de aangekondigde onafhankelijke evaluatie. Het vijfde verzoek heeft betrekking op het verkrijgen van financiële steun voor polishouders. De brief maakt namelijk inzichtelijk dat actie op overheidsniveau gerechtvaardigd, noodzakelijk en fatsoenlijk is. Polishouders konden geen enkele invloed uitoefenen op de door en voor Conservatrix gemaakte keuzes en moesten vertrouwen op hun overheid en het door hun overheid ingerichte toezicht. Het faillissement van Conservatrix was het wrange gevolg van al die keuzes.

De brief van de Stichting aan de minister is hier te raadplegen.

 

Meer informatie:

Brief Stichting aan minister van Financiën (22-12-2020)
Brief minister van Financiën faillissement Conservatrix (09-12-2020)
Feitenoverzicht DNB faillissement Conservatrix (08-12-2020)