Vooralsnog geen hulp vanuit de Minister

01-02-2021

De Stichting schreef op 22 december een brief aan de minister van Financiën voor financiële steun aan individuele polishouders. Polishouders kunnen immers niets doen aan het faillissement en hadden geen enkele invloed op het falende toezicht van DNB.

Wopke Hoekstra heeft vandaag op die brief gereageerd. Helaas zijn de suggesties van de Stichting om echt onafhankelijk onderzoek te gaan doen niet door de minister overgenomen. Ook weigert de minister vooralsnog individuele polishouders financieel te compenseren. De minister verwijst daarbij naar het nog uit te voeren onderzoek en naar de werkzaamheden van de curatoren. Volgens de minister zijn die aangesteld om de belangen van schuldeisers en polishouders te verdedigen. Blijkbaar heeft de minister daarbij gemist dat die curatoren van plan zijn om polishouders stevig te gaan korten.

De minister merkt wel op dat de aanloop naar de overdracht van Conservatrix in mei 2017 onderdeel zal zijn van de onderzoeksopdracht. Daar valt dus ook onder de afwegingen die hebben geleid tot het besluit om Conservatrix over te dragen aan Trier. Dit is goed nieuws.

De Stichting laat zich niet met deze reactie afschepen en gaat door met haar werk. Momenteel lopen er diverse contacten met de politiek om ook de minister te bewegen tot actie. Ook dit wordt weer vervolgd.

 

Meer informatie:

Antwoord minister op brief Stichting (01-02-2021)
Vijf verzoeken van Stichting aan Minister (22-12-2020)