Vragen aan minister Kaag van Van Dijk

21-01-2022

Op 16 december heeft Inge van Dijk van het CDA kamervragen gesteld aan minister Kaag over de de conclusies van de Evaluatiecommissie Conservatrix. In het bijzonder over conclusies dat DNB ernstig tekort zou zijn geschoten. De minister geeft in haar reactie aan dat ze het belangrijk vindt dat er zorgvuldig wordt gereageerd op het rapport en dat goed wordt nagedacht over vervolgstappen.

Ze benadrukt hierbij dat het afwikkelen van het faillissement de verantwoordelijkheid is voor de curatoren en dat het kabinet daar (nu nog) geen rol in speelt. “Het afwikkelen van het faillissement is de verantwoordelijkheid van de curatoren. Zij schatten in dat de kortingen voor polishouders niet meer dan 20 procent zullen bedragen, maar de precieze consequenties voor de polishouders staan nog niet vast. De curatoren werken er hard aan om, onder toezicht van de rechtbank, het verzekeringsbedrijf van Conservatrix zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Daarbij staan de belangen van de polishouders en andere schuldeisers voorop. Ik wil op de uitkomsten daarvan niet vooruitlopen.”.

Het streven van de minister is om in maart een uitgebreide reactie op het rapport aan de Kamer te sturen. In die reactie zal uiteen worden gezet op welke manier opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Conservatrix. De komende periode vinden gesprekken plaats tussen DNB en het ministerie over de conclusies en aanbevelingen van de commissie. 

 

Meer informatie:

2021-12-16 Vragen Van Dijk Conservatrix
2022-01-20 Antwoorden op vragen Van Dijk Conservatrix