Wopke Hoekstra gaat onderzoek doen

09-12-2020

Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, heeft vandaag een brief verzonden aan de Tweede Kamer met informatie over het faillissement van Conservatrix. In die brief maakt hij melding van een verzoek tot het verkrijgen van financiële steun. Dat verzoek werd op 25 augustus 2020 door de directie van Conservatrix gedaan. In de brief aan de Tweede Kamer beargumenteert de minister waarom hij geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Conservatrix. Wederom slecht nieuws dus voor de Stichting, omdat ook de minister onderschrijft dat er voor ons nu een onzekere tijd aanbreekt. Maar ook omdat de curatoren nu al laten weten dat polishouders er rekening mee moeten houden dat hun rechten niet volledig intact zullen blijven.

De minister schrijft verder: “Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) heb ik besloten om een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren naar de gang van zaken in de periode vanaf de overdracht van Conservatrix aan Trier tot aan het faillissement. Daarbij zal het handelen van DNB, van het ministerie en de toereikendheid en effectiviteit van het wettelijk kader worden geëvalueerd. DNB en ik zijn voornemens de evaluatie te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.”.

Wat de Stichting betreft kan het onderzoek alleen maar uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij en zou de minister dus verder moeten gaan dan alleen een voornemen. En wordt dit onderzoek sowieso niet onder regie van DNB uitgevoerd. Zoals bekend volgt het faillissement van Conservatrix op een roerige periode en na vele ingrepen door diezelfde toezichthouder. De regierol die DNB heeft gespeeld is tenminste bijzonder te noemen. De Stichting is voornemens een brief te sturen aan de Minister om hem op deze gebeurtenissen en het belang van een onafhankelijk onderzoek te wijzen.

Daarnaast zal de Stichting het feitenoverzicht gaan bestuderen en mogelijk vervolgacties bepalen.

 

 

Meer informatie:

Brief minister van Financiën faillissement Conservatrix (09-12-2020)
Feitenoverzicht DNB faillissement Conservatrix (08-12-2020)