Zuur! Opvangregeling levensverzekeraars in 2019 afgeschaft…

15-12-2020

De Telegraaf maakt vandaag melding van het afschaffen van de ‘Opvangregeling voor levensverzekeraars (artikel 3:149 e.v. Wft)‘ van het Verbond van Verzekeraars. De regeling werd in 2001 ingevoerd na het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or. De regeling is in 2019 komen te vervallen bij de invoering van de ‘Wet herstel en afwikkeling verzekeraars‘ waarmee De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden kreeg om eerder in te grijpen bij een verzekeraar. De regeling zou namelijk in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving.

De vraag is nu welk belang hiermee gediend is. De nieuwe wet biedt namelijk zeker geen betere bescherming voor polishouders zo blijkt nu met het faillissement van Conservatrix. En van het eerder ingrijpen door DNB is Conservatrix ook niet beter geworden. Maar ook de timing is pikant, want de problemen rondom Conservatrix speelden al in 2019. De Stichting betrekt ook dit onderwerp in haar brief aan de minister van Financiën.

 

Meer informatie:

Artikel Telegraaf.nl (Verzekeraar Conservatrix dupe van afschaffen reddingsboei)
Opvangregeling voor verzekeraars (Verbond van Verzekeraars)
Wet herstel en afwikkeling verzekeraars